Endringar i hjernen under terapi

Sjølv om vi har god forståing av korleis ei tvangsliding kan utvikla seg og haldast vedlike, er det framleis mykje vi ikkje veit om korleis hjernen omarbeider informasjon som har tilknyting til tvangsliding og kva for endringar som skjer som følgje av behandling.

Ansatt studerer MR-bilder. Foto
Deltaking

Pasientane som får behandling hos OCD-teamet i Helse Bergen vil òg kunne delta i en viktig studie der vi ved hjelp av hjerneskanning (MR) ønskjer å studere kva som skjer i hjernen som følgje av behandlinga.

Dokument​​​ert verksam behandling

Behandlinga heiter «Eksponering med responsprevensjon» (ERP) og går over fire påfølgjande dagar. Deltakarane vil bli ​regelmessig følgt opp i eitt år etter behandlinga. I forkant av undersøkinga vil deltakarane få vera med på ei grundig utgreiing slik at vi kan skreddarsy behandlinga for den enkelte deltakaren.

Hjerneavbildning før og et​ter​​

Før og etter behandlinga vil deltakarane ta del i ei MR-undersøking. Denne gjer at vi kan studere individuelle forskjellar i korleis hjernen arbeider når han skal løyse ulike oppgåver, noko som kan vere viktig for behandlingsresultatet. Vi vil bruke ein MR-maskin som tek bilde av hjernen ved hjelp av radiobølgjer i eit magnetfelt. Denne undersøkinga skal utførast på Radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus. Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk (REK) har vurdert og godkjent studien.

Med oss på denne studien har vi blant anna Odile A. van​ den Heuvel​​, Vrije Univ​ersiteit Amsterdam​, som forskar på hjernen.

Sist oppdatert 13.10.2022