Webinar tilbud vår 2023 - RFM

RFM vil fortsette å arrangere gratis fredagswebinarer i  vårsemesteret 2023. Målgruppen for tilbudet er ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og andre aktuelle.

Publisert 10.01.2023
Sist oppdatert 20.06.2024

Bokstavklosser som skriver webminar
​​

Webinarene våre sendes i opptak eller streames direkte via Vimeolenke, og vil bli annonsert med mer utfyllende informasjon på vår nett- og facebookside. Varighet varierer fra en halv time til en time og sendes fra kl. 09.00. Dersom webinaret vises i opptak vil det være åpent fra 09 – 14

Ved annonsering legges tid samt påmeldingslenke til hvert enkelt webinar ut. Ved påmelding vil du få tilsendt påloggingslenke i god tid i forkant av det aktuelle webinaret. Dersom spørsmål eller ønske om kontakt send e-post til: post.rfm@helse-bergen.no 

​10.02.23 

Hvordan måle behandlingseffekt ved tics og Tourettes syndrom? Presentasjon av kartleggingsskjemaet YGTSS-R (Yale Global Tics serverity scale)  v/ Heike Eichele lege  v/ Regional fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom Helse Vest

10.03.23 

"Hvordan kan utfordrende atferd hos barn og unge med Tourettes syndrom kan forstås i en skolekontekst?"  v/  Kristian Øen,  høyskolelektor ved NLA der han underviser i spesialpedagogikk. Han holder for tiden på med PhD der han forsker på hvordan lærere forstår og forholder seg til utfordrende atferd. Reprise av tidliger sendt webinar

21.04.23

«En skole for alle» . Hvordan  «NPF-sikre» skolen, slik at det blir en  skole for alle der læring, miljø, teknikk og tilpasninger går hånd i hånd  v/ skoleleder Elinor Kennerö Tonner  v/ Huddinge kommune i Sverige. Tonner har sin bakgrunn som grunnskolelærer, fra utdanning av lærere og som veileder. 

 26.05.23

««Dialogbasert tidlig oppdagelse – en ny metode for å identifisere barnehagebarn med en bekymringsfull utvikling av psykisk helse» v/ Ingvar Bjelland, Klinikkoverlege v/
Klinikk psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen

*Med forbehold om mindre justeringer