Artikkel i Tidsskriftet Den Norske legeforening om Kunnskapsbaserte retningslinjer for Tourettes syndrom

Nylig ble det publisert en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening som omhandler publisering av den første norske kunnskapsbaserte retningslinjen for Tourettes syndrom og tics.

Publisert 05.07.2022
Sist oppdatert 10.04.2024
Det er stor variasjon i tjenestetilbudet til personer med Tourettes syndrom (TS) i Norge, og det er behov for økt kompetanse om tilstanden.
Norsk Tourette Forening (NTF) og ulike fagmiljøer har i flere år sett behovet for en nasjonal faglig retningslinje.
Nylig ble det publisert en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening som omhandler publisering av den første norske kunnskapsbaserte retningslinjen for Tourettes syndrom og tics.
Les artikkelen på tidsskriftet.no