Endret kompetanseansvar for Tourettes syndrom

Regionale enheter som skal bidra til kompetansebygging og kunnskapsformidling om Tourettes syndrom ble etablert i 2006. Siden den gang har både de regionale enhetene og det nasjonale kompetansesenteret NevSom jobbet for å spre kunnskap og kompetanse om Tourettes syndrom.

Publisert 31.03.2022

Fra april i år har NevSom ikke lenger nasjonalt kompetansesenteransvar for Tourettes syndrom. Arbeidet driftes videre regionalt. De regionale enhetene vil samarbeide om oppgaver som har nasjonal interesse for å fremme likeverdige helsetjenester med god kvalitet. NevSom vil i 2022 fortsatt ha ansvar for oppfølging av den kunnskapsbaserte retningslinjen for Tourettes syndrom og sluttføre prosjektet om forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom. 

Bakgrunnen for endringen er en evaluering av NevSoms arbeid som nasjonalt kompetansesenter for Tourettes syndrom, som ble gjennomført i 2021. Evalueringen ble utført av NevSom i samarbeid med representanter for brukere og eksterne fagmiljøer. Den beskrev arbeidet med utvikling og formidling av kunnskap om Tourettes syndrom som ble gjort både av NevSom og av andre fagmiljøer. I evalueringen ble det påpekt at mange kompetanseoppgaver knyttet til Tourettes syndrom ble ivaretatt av de regionale enhetene og av andre fagmiljøer utenfor NevSom. Etter evalueringen besluttet de regionale helseforetakene at det nasjonale ansvaret for Tourettes syndrom skal fases ut fra NevSom.​​​