Håndbok til støtte for rusbehandling av personer med Asperger syndrom

Pasienter med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse har den samme rett til individuelt tilpasset rusbehandling som andre pasienter. En håndbok om behandling av personer med Asperger syndrom og rusproblemer som ble lansert i begynnelsen av mai, kan øke forståelsen av slike underliggende problemer og øke effekten av rusbehandling for de det gjelder.

Publisert 17.08.2018
Sist oppdatert 10.04.2024

Håndboken er utabeidet av NevSom i samarbeid med Nasjonalkompetansetjeneste TSB (NK-TSB) og Seksjonruspoliklinikker ved Oslo universitetsykehus.

Last ned håndboken gratis her