Hvordan behandle Asperger syndrom og rus?

Ved å bruke tilpassede tilnærminger, kan personer som regnes som vanskelige-å-nå, få bedre utbytte av behandling av ruslidelse. Flere fagmiljøer ved OUS har laget fire filmer om behandling til pasienter med rusproblemer og Asperger syndrom.

Publisert 26.08.2019
Sist oppdatert 10.04.2024