YGTSS-R er oversatt til norsk og publisert på Helsebiblioteket

Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) er et klinikervurdert instrument som anses som gullstandarden for vurdering av tics hos pasienter med Tourettes syndrom og andre tic-tilstander.

Publisert 05.07.2022
Sist oppdatert 10.04.2024
Denne skalaen ble nylig revidert og refereres til som YGTSS-revidert (YGTSS-R). De foreslåtte mindre revisjonene skal bidra til å forbedre presisjonen til YGTSS-R.