Livsstil

Livsstil er summen av våre levevaner og adferd. Vi knytter det først og fremst til aktiviteter man selv har råderett over, de valgene man tar i forhold til eget liv.

Dette er valg som kan være oss mer eller mindre bevisste, og påvirkes også av omgivelsene vi lever i. Viktige elementer i livsstilsbegrepet er fysisk aktivitet, kosthold, bruk av rusmidler, døgnrytme og sosial aktivitet. Noen av våre levevaner kan ha negativ påvirkning på helsen vår, og vi vil kunne oppleve et behov for å gjøre endringer for at helsen skal bli bedre både på kort og lang sikt.

Det kan være vanskelig å endre vaner i en travel og krevende hverdag. Livstilsendring må sees på som en prosess – en gradvis endring av atferd. Uansett hvilken livsstilsendring du står overfor er det av avgjørende betydning at du er motivert for arbeidet du skal gå i gang med. Det hjelper å sette seg konkrete, realistiske mål.

Her er noen tips som kan gi deg inspirasjon

App’er som kan være til støtte når man jobber med livsstilsendringer

Sist oppdatert 27.05.2022