Smerte

Smerte er en ubehagelig fornemmelse, kroppslig og emosjonelt, assosiert med en faktisk vevsskade eller en (opplevd) trussel om vevsskade.

​Definisjonen over er oversatt fra The International Association for the Study of Pain; 1979).

Smertesystemet vårt består av registreringsenheter perifert i kroppen, nervebaner som sender beskjeder inn sentralt, omkoblingsstasjoner på ledningsnettet, og sentrale områder i hjernen som står for tolkning av informasjon. Smertesystemet blir også påvirket av det ikke-viljestyrte nervesystemet vårt, av hormonsystemet, det immunologiske systemet i kroppen, tankene våre og stemningsleie. Det er altså et komplekst samspill mellom flere ulike funksjoner i kroppen vår som til sammen gjør at vi til slutt kan oppleve smerte.

For ytterligere forståelse av smertesystemet anbefaler vi:

 For ytterligere støtte i mestring av langvarig smerte anbefaler vi:

Sist oppdatert 27.05.2022