Informasjon om testar

 • Annen overfølsomhet

  Her finn du informasjon om helseplager grunna miljøfaktorer.

 • Intrakutantest

  Intrakutantest er ein hudtest ein kan bruke ved mistanke om legemiddelallergi.

 • Konjunktival provokasjonstest

  Konjunktival provokasjon er aktuell ved mistanke om allergi når andre testar er negative.

 • Nasal provokasjonstest

  Nasal provokasjonstest er ein test som ein kan bruka i utgreiing av allergi.

 • Prikktest

  Prikktest er ein allergitest der ein kan testa direkte på huden.

 • Spirometri

  Spirometri bruker ein til å måle lungefunksjon. 

Sist oppdatert 03.10.2023