Annen overfølsomhet

Her finn du informasjon om helseplager grunna miljøfaktorer.

​Helseplager tilskrevet miljøfaktorer

Også kalt:
  • Miljørelatert overfølsomhet av ukjent årsak
  • Multippel kjemisk overfølsomhet (MCS)

Litt om plagene

Typiske plager er hodepine, smerter i rygg, muskler og ledd, mageproblemer, tung pust, nese-og øyeplager, trøtthet, svimmelhet mm. For noen kan plagene være så plagsomme at de ikke klarer å gå på jobb. Selv dagligdagse gjøremål som å handle, vaske opp og støvsuge kan virke uoverkommelige. Plagene kan komme som reaksjon på forutsigbare stimuli (lukt fra avgasser fra bensin, diesel, maling og parfyme og påvirkning fra elektriske installasjoner, mobiltelefoner og amalgam i tannfyllinger).

Konsentrasjonsnivået av stoffer som trigger plagene er ofte svært lavt og vil normalt være tolerert av andre. Disse plagene har også fått betegnelser som for eksempel Sick Building Syndrome (SBS), el-overfølsomhet og luktoverfølsomhet.

Plagene er reelle, og ikke noe du innbiller deg.

Plagene vil ikke, slik regelverket er pr i dag, falle inn under Folketrygdlovens yrkessykdomsbegrep, selv om man kan oppleve å få symptomer mens man arbeider.

Utredning/diagnose

Fordi plagene er knyttet til mange ulike organsystem gjøres det ofte en bred utredning for å utelukke andre sykdommer som kan gi de samme symptomene (Eksempelvis allergi, luftveissykdom slik som astma mm).

Årsaker til plagene

Det er dessverre mye vi ikke vet om denne type plager, men det vi vet er at årsakene til plagene er komplekse og at det ofte er flere faktorer som spiller inn. Fem faktorer som vi vet har betydning for utvikling av plager er:

Forskning har vist at det hos personer med denne type plager involveres andre hjerneområder ved registrering av sanseinntrykk, samt at opplevelsen av sanseinntrykk ofte er endret.

Filterteorien

Man merker først noe fra kroppen når det registreres i hjernen. Legger man f. eks. hånden på en varm kokeplate, merker man smerten først når hjernen har mottatt signalene fra nervene i hånden (dette skjer veldig raskt). Det er mye som tyder på at personer med denne type plager har en større følsomhet for signaler fra kroppen enn andre. De fleste av oss har et filter som stopper mange av signalene før de når opp til hjernen. Kun de viktigste signalene slipper gjennom filteret (som smerte fra varm plate), mens signaler som ikke er så viktige, og/eller som stadig gjentar seg, ikke merkes så godt. Dette filteret ser ut til å fungere dårligere hos personer med disse plagene. Videre er det også undersøkelser som peker på at kroppslige signaler håndteres på en annen måte i hjernen hos personer med denne type plager sammenliknet med andre.

Illustrasjon. Strektegninger av to menneskefiguerer med vanlig og overfølsom hjerne med teksten

Det finnes undersøkelser som viser at noen familier er mer tilbøyelig til å ha samme type plager enn andre, men arvelighet er ikke direkte undersøkt.

I noen tilfeller kan man utvikle denne type plager etter å ha gjennomgått annen sykdom eller skade. Et eksempel på dette kan være infeksjoner.

Med dette menes tanker man kan gjøre seg om plager man opplever som medfører bekymring for at man er alvorlig syk. Sykdomsbekymring kan påvirke forløpet av mange sykdommer. To personer kan tenke vidt forskjellig om samme plager/symptomer. Noen tanker virker beroligende, mens andre gir grobunn for bekymring. Dersom plagene/symptomene medfører mye bekymring vil dette kunne forverre plagene /symptomene og man kommer inn i det vi ofte kaller en «ond spiral».

Illustrasjon over tankemønster knyttet til plager og bekymring for alvorlig sykdom.

Dersom man er utsatt for langvarig stress og belastning, øker risikoen for utvikling av denne type plager. Dette gjelder særlig belastning i barndommen, men også i voksen alder.

Hva kan du gjøre for å mestre plagene bedre

Det er vanlig å oppleve kroppslige fornemmelser når man opplever frykt i farlige situasjoner, men disse er ikke tegn på sykdom. Mange opplever at de får mindre plager når de får økt innsikt og forståelse av tilstanden.

En mestringssamtale kan hjelpe deg til å håndtere plagene dine på en mer hensiktsmessig måte.​

Sist oppdatert 03.10.2023