– Eg har vore med på fleire paradigmeskifter

Ho er blant dei mest produktive og siterte forskerane på UiB. No håper Cecilie Svanes å bli leiar for eit nytt forskingssenter som skal gje nye svar på korleis utviklinga vår i oppveksten kan verke inn på eigne barn.

Publisert 29.04.2021
Sist oppdatert 17.03.2023
Portrett av Cecilie Svanes
Foto/ill.: Katrine Sunde/Helse Bergen
Svanes er blant 25 søkjerar ved UiB som ønskjer å bli Senter for framifrå forsking (SFF). Svanes leier ein fleirgenerasjonsstudie om epigenetikk, som kort handlar om korleis kroppen skrur av og på genane våre.

Fram til no har mykje av forskinga på epigenetikk vorte gjort på dyr, men forskerane har dess mindre data på menneskjer. Prosjektet tek utgangspunkt i unikt datamateriale som er samla inn gjennom den internasjonale RHINESSA-studien.

Målet er å undersøkje korleis miljø- og livsstilsfaktorar tidleg i livet kan påverke kimcellene som er viktige for kommande barn, og kva slags økonomiske vinster ein kan få av å betre helsa i fleire generasjoner.