InnovasjonsCamp 2017

InnovasjonsCampen ble avsluttet april 2017 og vinnerne følges opp videre av Bergen Teknologioverføring - BTO.  Det er har vært en lang, spennende og lærerik reise!

Se video av InnovasjonsCampen: http://bit.ly/2pC7yy5

Målet med Campen har vært å skape verdi gjennom tverrfaglig samarbeid og innovasjon. Prosjektet har gjennom en periode på over 7 måneder levert flere arrangementer for å inspirere, mobilisere og gi deltakere kunnskap og erfaring i å jobbe tverrfaglig og skape nye helsetjenesteløsninger.  Totalt har 310 deltakere vært involvert på alle arrangementene.

St.meld. 47, #Samhandlingsreformen har vært utgangspunktet for årets tema og prosjektet har hatt mye fokus på å involvere brukerne i arbeidet med å kartlegge og spisse et reelt og viktig problemområde for Campen. Prosjektet har brukt metodikken DesignThinking, en måte å jobbe på som for mange, første gang, oppleves som annerledes men veldig spennende.

48 deltakere fordelt over 6 grupper har gjennom 3 dager, totalt 20 timer, vært med å utvikle forslag til nye helsetjenester. Prosjektet har hatt fokus på brukermedvirkning og fremme tverrfaglig samarbeid. Hver gruppe var derfor sammensatt av brukerne av helsetjenestene, - pasienter, pårørende og helsepersonell og deltakere fra studia og næringsliv.

En tverrfaglig jury valgte ut 3 konseptuelle løsningsforslag i semifinalen og èn vinner, Sjef i eget liv», som ble kåret på KlinIKT 06. april 2017. Alle 3 løsningsforslag er overlevert Bergen Teknologioverføring - BTO for videre oppfølging. Vinneren får i tillegg ekstra oppfølging av Helse Bergen og Bergen Kommune som sammen med BTO vil se på alternative måter å bidra i arbeidet med å videreutvikle løsningen.

Evalueringer tilsier at prosjektets arrangementer har vært positive med spesiell god effekt på relasjonsbygging. Campen har også mange forbedringsområder. Alle tilbakemeldinger og innspill vil bli tatt med i vurdering om det skal gjennomføres flere Camper, og det har vi god motivasjon til å gjøre!

Tusen takk til alle som har bidratt!

Prosjekteiere Bergen kommune Haukeland universitetssjukehus Bergen Teknologioverføring - BTO Designarena

Takk til våre sponsorer:
SpareBank 1 SR-Bank Nærings- og fiskerdepartementet og Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd

  
Les mer om problemstillingen her

Finalistene:

En gruppe mennesker som holder skilt

En gruppe mennesker som står rundt et bord med en kake på

En gruppe mennesker iført hvite hatter og holder skilt

Samarbeidspartner for årets Camp er Bergen Teknologioverføring og DesignArena

Prosjektleiar
Synnøve Olset

Seksjon for e-helse
FOU/Haukeland Universitetssykehus
Mobil: +47 95409463
E-post: synnove.olset@helse-bergen.no

Koordinator Bergen kommune

Alette Hilton Knudsen
Programleder Smart Omsorg
Byrådsavdeling for helse og omsorg

Øvrige medlemmer av komiteen

Mette Revne, Nina Helen Nordvik, Janiche Merethe Buanes Heltne, Kari Øritsland, Torhild E. Torgersen, Anne Karine Aspholt Monsen og Hege Cecilie Sørgby

Design Region Bergen
Torhild E. Torgersen og Frederico  Lozano

    Sist oppdatert 27.04.2017