Bli med på Date (Leverandørmøte)

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen og Bergen kommune er avhengig av eit godt forhold til næringslivet og utdanningsinstitusjonar for å lukkast med utvikling av nye, brukarvenlege tenester.

En gruppe mennesker som sitter ved bordene

Haukeland universitetssjukehus og Bergen kommune er avhengig av eit godt forhold til næringslivet og utdanningsinstitusjonar for å lukkast med utvikling av nye brukervennlige helsetenester. I samarbeid med Design Region Bergen planlegg vi Camp 13. - 15. mars.

Helse Bergen og Bergen kommune inviterer til Date 14.02.

Presentasjoner frå daten:

Alette Hilton Knudsen

Alette Hilton Knudsen og Synnøve Olset

Ingelin Søraas

Inger Sjong

Marthe Hammer

Mona Midthun

Torhild Eide Torgersen

Trine Sjøbø Garnes

Program:

11.00 – 11.45 Dørene åpner, kaffe og mingling
 

11.45 – 12.00 Velkommen

Nina Mevold, Kommunaldirektør på byrådsavdeling for helse og omsorg

Clara Gjesdal, viseadm. direktør, Haukeland universtitetssjukehus, Helse Bergen 

12.00 - 12.30 Innovasjon og forskning - Utfordringer og muligheter

Marthe Hammer, Leder Fagsenter for Innovasjon Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen

Benedicte Løseth, Bergen kommune
 

12.30 - 13.00 InnovasjonsCamp 2017 - Call for proposal

Alette Hilton, Programleder Smart Omsorg

Synnøve Olset, Spesialrådgiver Seksjon for e-Helse, FoU/HUS
 

13.00 - 13.10 Pause/ Mingling
 

13.15 - 14.15 Brukernes perspektiv på problemstillingen
 

14.15 - 15.15 Spørsmål og dialog

Møt ulike områder i HUS/BK innenfor Innkjøp, IKT, Kommersialisering, Sikkerhet, Camp- prosjektet, Smart Omsorg.  

15.15 – 15.30 Avslutning

Alette Hilton og Synnøve Olset

Dette er eit leverandørmøte, men og helsepersonell, pasientar og pårørande er invitert til å delta. Formålet er å informere om Camp 2017 og samarbeidsmoglegheiter for næringsliv og akademia.

Følg arrangementet på Facebook

  
Sist oppdatert 07.06.2017