Tema for årets camp

Korleis kan vi skape betre tjenester og heilheitlege opplevingar for pasientar med sammensatte behov i overgangen mellom eigen heim, sjukehus og kommunale helsetenester?

Tekst, brev


 Målgruppe:
Pasientar med sammensatte behov
Pasientar med kroniske sjukdommar
 
Eit system som set pasienten i fokus, og som skaper god og tydeleg kommunikasjon mellom pasient, pårørande, kommunen og sjukehuset.

Les meir om kva som er tema for årets camp.

Sist oppdatert 09.02.2017