Forskningsprosjekter (arkiv)

​Clinical, biochemical and neuroradiological parameters of neurodegeneration in multiple sclerosis (MS).

​Ingrid Anne Lie, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2019 - 2021
Deltakende helseregion: HV HMN
Internasjonalt samarbeid


Koronapandemien og fysioterapi ved multippel sklerose
Tori Smedal, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2021 - 2023
Deltakende helseregion: HV HN
Internasjonalt samarbeid

Koronapandemiens påvirkning på fysisk aktivitet hos personer med MS
Tori Smedal, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2021 - 2023
Deltakende helseregion: HV HN
Internasjonalt samarbeid

Risk factors for discontinuation of treatment with DMT
Ea Urskov Cristensen, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2020 - 2024
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Patient’s decision-making process regarding persistence to DMT
Ea Urskov Cristensen, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2020 - 2024
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Timely Intervention, Monitoring and Education MATTERS i MS (TIME MATTERS in MS)
Øivind Grytten Torkildsen, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Internasjonalt samarbeid

Clarion
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2030
Deltakende helseregion: HV

Effekt og sikkerhet av ofatumumab sammenlignet med terflunomide hos pasienter med attakkpreget multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ

RAM-MS - randomisert multisenterstudie
Lars Bø, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2023
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid

A comprehensive comparison of myelin biomarkers in the healthy and multiple sclerosis post mortem spinal cord
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2023
Deltakende helseregion: HV

The oligodendrocyte proteome in multiple sclerosis
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2023
Deltakende helseregion: HV

NORSK MS REGISTER OG BIOBANK
Jan Harald Aarseth/ Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2011 - 2031
Deltakende helseregion: HV

Tysabri® Observasjon Program - TOP: En åpen multinasjonal, multisenter, prospektiv, observasjonsstudie
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2011 - 2027
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

OPERA - studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2011 - 2027
Deltakende helseregion: HV HMN

Kartlegging av sykdomsmekanismer ved primær progressiv multippel sklerose
Maria Nordheim Alme/ Christian Vedeler, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Eksomsekvensering ved multippel sklerose
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2027
Deltakende helseregion: HV

Effekt og sikkerhet av ofatumumab sammenlignet med terflunomide hos pasienter med attakkpreget multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Immun-karakterisering av pasienter med multippel sklerose som mottar sykdomsmodulerende behandling
Gerd Haga Bringeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2022
Deltakende helseregion: HV

HV BENEFIT-15 år; interferon beta-1b ved CIS
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2027
Deltakende helseregion: HV

MS i Mor og barn studien
Trond Riise, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2011 - 2021
Deltakende helseregion: HV

EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis)
Trond Riise, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2011 - 2027
Deltakende helseregion: HV HN HMN

MS og risiko for kreft
Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Komorbiditet ved multippel sklerose
Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Komorbiditet og overlevelse ved multippel sklerose
Nina Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Effekt av HSCT-behandling hos pasienter behandlet i Norge
Øivind Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Effekt og sikkerhet ved rituximab på MS
Hilde Marie Torgauten, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2023
Deltakende helseregion: HV

Real world data on the clinical use of teriflunomide (Aubagio®) and dimethyl fumarate (Tecfidera ®) in the treatment of MS
Hilde Norborg, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2018 - 2021
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Prospektiv studie av bruk av antibiotika og tonsillektomi som risiko-faktorer for utvikling av MS.
Trond Riise, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2014 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Repurposing of drugs for neurological diseases (including MS)
Trond Riise, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2018 - 2023
Deltakende helseregion: HV

Study of Mesenchymal Autologous stem cells as Regenerative Treatment (SMART-MS)
Lars Bø, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2024
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid

Tidlig behandling og monitorering hos pasienter med MS
Øivind Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2021
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Autolog hematopoietisk stamcellebehandling ved MS-Langtidsresultater
Øivind Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2024
Deltakende helseregion: HV

En multisenterstudie for å evaluere effekt og sikkerhet av evobrutinib sammenlignet teriflunomide (Evolution RMS 2)
Øivind Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

SAR442168 sammenlignet med placebo hos deltakere med sekundær-progressiv multippel sklerose
Øivind Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid

OVERLORD-MS
Øivind Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

En nordisk observasjonsstudie som undersøker effekten av Lemtrada© (Alemtuzumab) på fatigue, livskvalitet og ....
Øivind Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid

Stamcellebehandling ved MS i Norge mellom 2015-2017.
Øivind Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Clinical, biochemical and neuroradiological parameters of neurodegeneration in multiple sclerosis (MS)
Ingrid Anne Lie, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2019 - 2021
Deltakende helseregion: HV HMN
Internasjonalt samarbeid

FLOW-OX pilotstudie for lindring av smerte og spastisitet ved MS
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Nordic quantitative and qualitative study of persistence with Tecfidera among patients with MS
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2022
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Survival of MS in the Nordics.
Nina Grytten Torkildsen/ Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2023
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Biomarkers of neurodegeneration in multiple sclerosis (MS)
Ingrid Anne Lie, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2018 - 2022
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

A digital therapeutic to improve insomnia in Multiple Sclerosis: A randomized controlled trial
Håvard Kallestad, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2020 - 2023
Deltakende helseregion: HV HMN

Behandling av spastisitet med ledsagende smerte ved multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2023
Deltakende helseregion: HV

FLOW-OX pilotstudie for lindring av smerte og spastisitet ved multippel sklerose
Hilde Norborg, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2022
Deltakende helseregion: HV

Effekt av tidlig oppstart med høy-effektiv behandling sammenliknet med lav-medium effektiv behandling ved MS
Hilde Norborg, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2021 - 2025
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Medikamentoverlevelse ved behandling med Tecfidera (dimetylfumarat) ved multippel sklerose
Hilde Norborg, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2019 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN
Internasjonalt samarbeid​


Biomarkers of neurodegeneration in multiple sclerosis (MS)
Ingrid Anne Lie, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2018 - 2022
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Biomarkers in MS.
Stig Wergeland, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2014 - 2020
Deltakende helseregion: HV

Survival in MS in the Nordics.
Nina Agnethe Grytten Torkildsen/ Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2023
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Nordic quantitative and qualitative study of persistence with Tecfidera among patients with MS
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2022
Deltakende helseregion: HV

FLOW-OX pilotstudie for lindring av smerte og spastisitet ved MS
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2021 
Deltakende helseregion: HV

Psychometric properties of outcome measures for mobility, beyond walking speed, in multiple sclerosis, i regi av RIMS
Ilse Baert, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2014 - 2020
Deltakende helseregion: HV HSØ
Internasjonalt samarbeid

Psychometric properties of outcome measures for upper limb, i regi av RIMS; Rehabilitation in MS – European network
Ilse Lamers, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2014 - 2020
Deltakende helseregion: HV HSØ
Internasjonalt samarbeid

Content and delivery of physical therapy in multiple sclerosis across Europe: questionnaire survey, i regi av RIMS
Kamila Rasova, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2010 - 2020
Deltakende helseregion: HV HSØ
Internasjonalt samarbeid

Clinical, biochemical and neuroradiological parameters of neurodegeneration in multiple sclerosis (MS)
Ingrid Anne Lie, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2021
Deltakende helseregion: HV HMN
Internasjonalt samarbeid

Stamcellebehandling ved MS i Norge mellom 2015-2017.
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2021
Deltakende helseregion: HV

En nordisk observasjonsstudie som undersøker effekten av Lemtrada© (Alemtuzumab) på fatigue, livskvalitet og ....
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid

OVERLORD-MS
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

SAR442168 sammenlignet med placebo hos deltakere med sekundær-progressiv multippel sklerose
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid

En multisenterstudie for å evaluere effekt og sikkerhet av evobrutinib sammenlignet teriflunomide (Evolution RMS 2)
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Autolog hematopoietisk stamcellebehandling ved MS-Langtidsresultater
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2024
Deltakende helseregion: HV

Tidlig behandling og monitorering hos pasienter med MS
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2021
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Study of Mesenchymal Autologous stem cells as Regenerative Treatment (SMART-MS)
Lars Bø, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2024
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid

Effekt av vitamin D på nevronskade ved eksperimentell demyelinisering
Agnes Elisabeth Nystad, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2014 - 2020
Deltakende helseregion: HV

Validering av BICAMS
Ellens Skorve, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2020
Deltakende helseregion: HV

Repurposing of drugs for neurological diseases (including MS)
Trond Riise, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2018 - 2023
Deltakende helseregion: HV

Prospektiv studie av bruk av antibiotika og tonsillektomi som risiko-faktorer for utvikling av MS.
Trond Riise, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2014 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Real world data on the clinical use of teriflunomide (Aubagio®) and dimethyl fumarate (Tecfidera ®) in the treatment of MS
Hilde Norborg, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2021
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Effekt og sikkerhet ved rituximab på MS
Hilde Marie Torgauten, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2023
Deltakende helseregion: HV

Effekt av vitamin D på eksperimentell demyelinisering
Agnes Elisabeth Nystad, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2013 - 2020
Deltakende helseregion: HV HSØ

Sikkerhet og effekt ved bruk av rituximab i MS-behandling
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2020
Deltakende helseregion: HV

Effekt av HSCT-behandling hos pasienter behandlet i Norge
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Komorbiditet og overlevelse ved multippel sklerose
Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Komorbiditet ved multippel sklerose
Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

MS og risiko for kreft
Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis)
Trond Riise, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2011 - 2027
Deltakende helseregion: HV HN HMN

MS i Mor og barn studien
Trond Riise, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2011 - 2021 
Deltakende helseregion: HV

HV BENEFIT-15 år; interferon beta-1b ved CIS
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2027
Deltakende helseregion: HV

Kartlegging av kognitiv funksjon i tidlig fase av multippel sklerose
Ellen Skorve, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2020
Deltakende helseregion: HV

Immun-karakterisering av pasienter med multippel sklerose som mottar sykdomsmodulerende behandling
Gerd Haga Bringeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2022
Deltakende helseregion: HV

Effekt og sikkerhet av ofatumumab sammenlignet med terflunomide hos pasienter med attakkpreget multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Eksomsekvensering ved multippel sklerose
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2027
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Kartlegging av sykdomsmekanismer ved primær progressiv multippel sklerose
Maria Nordheim Alme/ Christian Vedeler, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV

En internasjonal registerstudie for kvinner med multippel sklerose som har blitt eksponert for alemtuzumab under svangerskapet
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2015 - 2020
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Kognitiv og fysisk funksjon før MS diagnose
Marianna Cortese, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2016 - 2020
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

OPERA - studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2011 - 2027
Deltakende helseregion: HV HMN

Tysabri® Observasjon Program - TOP: En åpen multinasjonal, multisenter, prospektiv, observasjonsstudie
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2010 - 2027
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

NORSK MS REGISTER OG BIOBANK
Jan Harald Aarseth/ Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2010 - 2030
Deltakende helseregion: HV

The oligodendrocyte proteome in multiple sclerosis
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2023
Deltakende helseregion: HV

A comprehensive comparison of myelin biomarkers in the healthy and multiple sclerosis post mortem spinal cord
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2023
Deltakende helseregion: HV

RAM-MS - randomisert multisenterstudie
Lars Bø, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021 
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid

Effekt og sikkerhet av ofatumumab sammenlignet med terflunomide hos pasienter med attakkpreget multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ

Effekt og sikkerhet ved ocrelizumab behandling i pasienter med attakkvis multippel sklerose som har hatt en suboptimal effekt
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2020
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN

Clarion
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2030 
Deltakende helseregion: HV

Timely Intervention, Monitoring and Education MATTERS i MS (TIME MATTERS in MS)
Øivind Fredvik Torkildsen, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2020 - 2021
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Patient’s decision-making process regarding persistence to DMT
Ea Urskov Cristensen, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2020 - 2024
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Risk factors for discontinuation of treatment with DMT
Ea Urskov Cristensen, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2020 - 2024
Deltakende helseregion: HV
Internasjonalt samarbeid

Content and delivery of physical therapy in multiple sclerosis across Europe: questionnaire survey” i regi av RIMS
Kamila Rasova, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode:
2010 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Internasjonalt samarbeid


Psychometric properties of outcome measures for upper limb” i regi av RIMS; Rehabilitation in MS – European network
Ilse Lamers, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Internasjonalt samarbeid


Effekt og sikkerhet ved ocrelizumab behandling i pasienter med attakkvis multippel sklerose som har hatt en suboptimal effekt
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN


Effekt og sikkerhet av ofatumumab sammenlignet med terflunomide hos pasienter med attakkpreget multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ


RAM-MS - randomisert multisenterstudie
Lars Bø, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid


A comprehensive comparison of myelin biomarkers in the healthy and multiple sclerosis post mortem spinal cord
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV


The oligodendrocyte proteome in multiple sclerosis
Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV


NORSK MS REGISTER OG BIOBANK
Jan Harald Aarseth/ Stig Wergeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2010 - 2027
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


Tysabri® Observasjon Program - TOP: En åpen multinasjonal, multisenter, prospektiv, observasjonsstudie
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2010 - 2027
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


OPERA - studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2011 - 2027
Deltakende helseregion:
HV HMN


Kognitiv og fysisk funksjon før MS diagnose
Marianna Cortese, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


En internasjonal registerstudie for kvinner med multippel sklerose som har blitt eksponert for alemtuzumab under svangerskapet
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


Kartlegging av sykdomsmekanismer ved primær progressiv multippel sklerose
Maria Nordheim Alme/ Christian Vedeler, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV


Eksomsekvensering ved multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2027
Deltakende helseregion:
HV


Effekt og sikkerhet av ofatumumab sammenlignet med terflunomide hos pasienter med attakkpreget multippel sklerose
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV


Graviditet og multippel sklerose behandling i Norden
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV


Immun-karakterisering av pasienter med multippel sklerose som mottar sykdomsmodulerende behandling
Gerd Haga Bringeland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV


Kartlegging av kognitiv funksjon i tidlig fase av multippel sklerose
Ellen Skorve, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV


BENEFIT-15 år; interferon beta-1b ved CIS
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2017 - 2027
Deltakende helseregion:
HV


MS i Mor og barn studien
Trond Riise, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode:
2011 - 2021
Deltakende helseregion:
HV


EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis)
Trond Riise, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2011 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HN HMN
Internasjonalt samarbeid


MS og risiko for kreft
Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HN HMN


Komorbiditet ved multippel sklerose
Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


Komorbiditet og overlevelse ved multippel sklerose
Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


Effekt av HSCT-behandling hos pasienter behandlet i Norge
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV


Sikkerhet og effekt ved bruk av rituximab i MS-behandling
Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV


HSCT- behandling ved MS
Silje Stokke Kvistad, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid


Effekt av vitamin D på eksperimentell demyelinisering
Agnes Elisabeth Nystad, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ


Effekt og sikkerhet ved rituximab på MS
Hilde Marie Torgauten, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV


Real world data on the clinical use of teriflunomide (Aubagio®) and dimethyl fumarate (Tecfidera ®) in the treatment of MS
Hilde Norborg, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HV


Kliniske, biokjemiske og nevroradiologiske parametere for nevrodegenerasjon ved Multippel Sklerose
Ingrid Anne Lie, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HV


Prospektiv studie av bruk av antibiotika og tonsillektomi som risiko-faktorer for utvikling av MS.
Trond Riise, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HV


Repurposing of drugs for neurological diseases (including MS)
Trond Riise, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV


Validering av BICAMS
Ellen Skorve, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV


Effekt og sikkerhet av rituximab på MS
Hilde Marie Torgauten, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HV


Effekt av vitamin D på nevronskade ved eksperimentell demyelinisering
Agnes Elisabeth Nystad, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV


HSCT-behandling ved MS
Silje Stokke Kvistad, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


RAM-MS. Randomisert multisenterstudie
Lars Bø, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2018 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid


SMART-MS
Lars Bø/ C. E. Kvistad, Helse Bergen HF
Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid

Content and delivery of physical therapy in multiple sclerosis across Europe: questionnaire survey”

Kamila Rasova, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2010 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Psychometric properties of outcome measures for upper limb

Ilse Lamers, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Psychometric properties of outcome measures for mobility, beyond walking speed, in multiple sclerosis: a multi-center study

Ilse Baert, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Repurposing of drugs for neurological diseases (including MS)

Trond Riise, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Prospektiv studie av bruk av antibiotika og tonsillektomi som risiko-faktorer for utvikling av MS.

Trond Riise, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Valgomat for valg av spesialisert rehabilitering

Tori Smedal, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Kliniske, biokjemiske og nevroradiologiske parametere for nevrodegenerasjon ved Multippel Sklerose

Ingrid Anne Lie, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Real world data on the clinical use of teriflunomide (Aubagio®) and dimethyl fumarate (Tecfidera ®) in the treatment of MS

Hilde Nordborg, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Effekt og sikkerhet ved rituximab på MS

Hilde Marie Torgauten, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Effekt av vitamin D på eksperimentell demyelinisering

Agnes Elisabeth Nystad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
HSCT- behandling ved MS

Silje Agnethe Stokke Kvistad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Påvirker adiponektiner sykdomsaktivtet ved MS?

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Fingolimods effekt på proteinekspresjon ved remyelinsering i cuprizone modellen

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Vitamin D og axonskade i cuprizone modellen

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Sikkerhet og effekt ved bruk av rituximab i MS-behandling

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Effekt av HSCT-behandling hos pasienter behandlet i Norge

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
OFAMS- 10 Years follow-up: Early prognostic markers for long-term therapy response and prognosis in Multiple Sclerosis

Kristin Wesnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Komorbiditet og overlevelse ved multippel sklerose

Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Komorbiditet ved multippel sklerose

Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forekomst av søvnforstyrrelser hos pasienter med nydiagnostisert MS

Hanne Marie Bøe Lunde, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
MS og risiko for kreft

Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis)

Trond Riise, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HN HMN
MS i Mor og barn studien

Trond Riise, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
BENEFIT-15 år; interferon beta-1b ved CIS

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2027
Deltakende helseregion:
HV
Kartlegging av kognitiv funksjon i tidlig fase av multippel sklerose

Ellen Skorve, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Immun-karakterisering av pasienter med multippel sklerose som mottar sykdomsmodulerende behandling

Sonia Gavasso, Gerd Haga Bringeland, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Graviditet og multippel sklerose behandling i Norden

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Effekt og sikkerhet av ofatumumab sammenlignet med terflunomide hos pasienter med attakkpreget multippel sklerose

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Eksomsekvensering ved multippel sklerose

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2027
Deltakende helseregion:
HV
Kartlegging av sykdomsmekanismer ved primær progressiv multippel sklerose

Maria Nordheim Alme, Christian Vedeler, , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
En internasjonal registerstudie for kvinner med multippel sklerose som har blitt eksponert for alemtuzumab under svangerskapet

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Kognitiv og fysisk funksjon før MS diagnose

Marianna Cortese, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
OPERA - studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2027
Deltakende helseregion:
HV HMN
PREMIERE - Cladribin observasjonsstudie

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HMN
Tysabri® Observasjon Program - TOP: En åpen multinasjonal, multisenter, prospektiv, observasjonsstudie

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2027
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
NORSK MS REGISTER OG BIOBANK

Jan Harald Aarseth, Stig Wergeland, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2027
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
The oligodendrocyte proteome in multiple sclerosis

Stig Wergeland, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
A comprehensive comparison of myelin biomarkers in the healthy and multiple sclerosis post mortem spinal cord

Stig Wergeland, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
RAM-MS - randomisert multisenterstudie

Lars Bø, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Effekt og sikkerhet av ofatumumab sammenlignet med terflunomide hos pasienter med attakkpreget multippel sklerose

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Effekt og sikkerhet ved ocrelizumab behandling i pasienter med attakkvis multippel sklerose som har hatt en suboptimal effekt

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Utfyllende informasjon

Innovasjonsprosjekt «Valgomat for valg av spesialisert rehabilitering». Et samarbeid mellom kompetansetjenesten og Høgskolen på Vestlandet, Institutt for data- og realfag (mastergradsprosjekt). Mastergradsstudenten startet i 2018 og avslutter sin del av arbeidet våren 2019. Prosjektleder: Tori Smedal

 • Psychometric properties of outcome measures for upper limb” i regi av RIMS; Rehabilitation in MS – European network. Ilse Lamers, Smedal T, Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode: 2013 - 2017Deltakende helseregion: HV HSØ
  Internasjonalt samarbeid
 • Psychometric properties of outcome measures for mobility, beyond walking speed, in multiple sclerosis: a multi-center study. Ilse Baert, Smedal T, Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode: 2014 - 2017Deltakende helseregion: HV HSØ
  Internasjonalt samarbeid
 • Effekt og sikkerhet ved ocrelizumab behandling i pasienter med attakkvis multippel sklerose som har hatt en suboptimal effekt. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2020Deltakende helseregion: HV HSØ HMN
  Internasjonalt samarbeid.
 • Effekt og sikkerhet av ofatumumab sammenlignet med terflunomide hos pasienter med attakkpreget multippel sklerose. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2021Deltakende helseregion: HV HSØ
  Internasjonalt samarbeid
 • RAM-MS Lars Bø, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2017 - 2021Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
  Internasjonalt samarbeid
 • A comprehensive comparison of myelin biomarkers in the healthy and multiple sclerosis post mortem spinal cord. Stig Wergeland, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2017 - 2023Deltakende helseregion: HV
  Internasjonalt samarbeid.
 • The oligodendrocyte proteome in multiple sclerosis. Stig Wergeland, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2017 - 2023Deltakende helseregion: HV
  Internasjonalt samarbeid
 • En klinisk studie for å vurdere effekt og sikkerhet av ocrelizumab hos pasienter med Primær Progressiv Multippel Sklerose. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2010 - 2017Deltakende helseregion: HV HSØ
  Internasjonalt samarbeid
 • NORSK MS REGISTER OG BIOBANK. Kjell-Morten Myhr, Jan Harald Aarseth, Stig Wergeland, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2010 - 2027Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
  Internasjonalt samarbeid
 • Tysabri® Observasjon Program - TOP: En åpen multinasjonal, multisenter, prospektiv, observasjonsstudie. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2010 - 2027Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
  Internasjonalt samarbeid
 • PREMIERE - Cladribin observasjonsstudie Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2011 - 2018Deltakende helseregion: HV HMN
  Internasjonalt samarbeid
 • OPERA - studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2011 - 2027Deltakende helseregion: HV HMN
  Internasjonalt samarbeid
 • Kognitiv og fysisk funksjon før MS diagnosis. Marianna Cortese, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2021Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
  Internasjonalt samarbeid
 • En internasjonal registerstudie for kvinner med multippel sklerose som har blitt eksponert for alemtuzumab under svangerskapet. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2015 - 2020Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
  Internasjonalt samarbeid
 • En internasjonal registerstudie for kvinner med multippel sklerose som har blitt eksponert for teriflunomide under svangerskapet. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2015 - 2021Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
  Internasjonalt samarbeid
 • Kartlegging av sykdomsmekanismer ved primær progressiv multippel sklerose. Maria Nordheim Alme, Christian Vedeler, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2021Deltakende helseregion: HV
  Internasjonalt samarbeid
 • Eksomsekvensering ved multippel sklerose. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2027Deltakende helseregion: HV
  Internasjonalt samarbeid
 • Effekt og sikkerhet av ofatumumab sammenlignet med terflunomide hos pasienter med attakkpreget multippel sklerose. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2021Deltakende helseregion: HV
  Internasjonalt samarbeid
 • Graviditet og multippel sklerose behandling i Norden. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2019Deltakende helseregion: HV
  Internasjonalt samarbeid
 • Immun-karakterisering av pasienter med multippel sklerose som mottar sykdomsmodulerende behandling. Sonia Gavasso, Gerd Haga Birkeland , Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2022Deltakende helseregion: HV
 • Kartlegging av kognitiv funksjon i tidlig fase av multippel sklerose. Ellen Skorve, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2019Deltakende helseregion: HV
  Internasjonalt samarbeid
 • BENEFIT-15 år; interferon beta-1b ved CIS. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2017 - 2027Deltakende helseregion: HV
  Internasjonalt samarbeid
 • Distribution of Chitinase-like proteins in MS lesions . Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2012 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • Proteomic comparison of cuprizone and experimental autoimmune encephalomyelitis MS models in mouse and translation to human. Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2012 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • The human proteome project, Chromosome 19. Gyorgy Marco-Varga (Frode Berven deltaker), Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode: 2013 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • Biomarker discovery in acute myeloid leukemia. Øystein Bruserud (Frode Berven deltaker), Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2014 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • MS i Mor og barn studien. Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2011 - 2018Deltakende helseregion: HV
 • EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis). Trond Riise , Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2011 - 2018Deltakende helseregion: HV HN HMN
  Internasjonalt samarbeid
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS og dyremodeller for demyelinisering. Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2012 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • Ocrelizumab ved primær progressiv MS. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2010 - 2017Deltakende helseregion: HV HSØ
 • MS og risiko for kreft. Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2010 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • Norsk multippel sklerose register og biobank. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2007 - 2019 Deltakende helseregion: HV
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS. Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2012 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • Dyremodeller for demyelinisering. Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2012 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose. Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2013 - 2017Deltakende helseregion: HV HMN
 • Utdanning som risiko for MS. Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2014 - 2017Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
 • Samspill mellom vitamin D, EBV-infeksjon og genetikk ved risikoen for å utvikle multippel sklerose. Kjetil Lauvland Bjørnevik, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2011 - 2017Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose. Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2013 - 2017Deltakende helseregion: HV HSØ HMN
 • Prospektiv studie av bruk av antibiotika og tonsillektomi som risiko-faktorer for utvikling av MS. Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2014 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • Effekt av PELI1 på lesjonsdannelse i MS. Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2014 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • Forekomst av søvnforstyrrelser hos pasienter med nydiagnostisert MS. Hanne Marie Lunde, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2012 - 2018Deltakende helseregion: HV HSØ
 • Komorbiditet ved multippel sklerose. Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2021Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
 • Komorbiditet og overlevelse ved multippel sklerose. Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2021Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
 • The impact of lifestyle and dietary factors on disease development, therapy response and prognosis in multiple sclerosis. Kristin Wesnes, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2019Deltakende helseregion: HV HMN
 • OFAMS- 10 Years follow-up: Early prognostic markers for long-term therapy response and prognosis in Multiple Sclerosis. Kristin Wesnes, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2019Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
 • Flerumettede fettsyrer og MS risiko. Kjetil Lauvland Bjørnevik, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2015 - 2017Deltakende helseregion: HV
 • Effekt av HSCT-behandling hos pasienter behandlet i Norge. Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2017 - 2020Deltakende helseregion: HV
 • Sikkerhet og effekt ved bruk av rituximab i MS-behandling. Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2017 - 2020Deltakende helseregion: HV
 • Vitamin D og axonskade i cuprizone modellen. Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2012 - 2018Deltakende helseregion: HV
 • Fingolimods effekt på proteinekspresjon ved remyelinsering i cuprizone modellen. Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2012 - 2018Deltakende helseregion: HV
 • Påvirker adiponektiner sykdomsaktivtet ved MS? Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2018Deltakende helseregion: HV'
 • Vitamin A, D and E and inflammation in multiple sclerosis Trygve Holmøy, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode: 2015 - 2017Deltakende helseregion: HV HSØ
 • Forekomst av søvnforstyrrelser hos pasienter med nydiagnostisert MS. Hanne Marie Lunde, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2013 - 2017Deltakende helseregion: HV HSØ


 • Flerumettede fettsyrer og MS risiko
  Kjetil Lauvland Bjørnevik, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode: 2015 - 2017
  Deltakende helseregion: HV
 • OFAMS- 10 Years follow-up: Early prognostic markers for long-term therapy response and prognosis in Multiple Sclerosis
  Kristin Wesnes, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2016 - 2019
  Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
 • The impact of lifestyle and dietary factors on disease development, therapy response and prognosis in multiple sclerosis
  Kristin Wesnes, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2016 - 2019Deltakende helseregion:HV HMN
 • Komorbiditet og overlevelse ved multippel sklerose
  Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2016 - 2021Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Komorbiditet ved multippel sklerose
  Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2016 - 2021Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Forekomst av søvnforstyrrelser hos pasienter med nydiagnostisert MS 
  Hanne Marie Lunde, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2013 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ
 • Overlevelse og mortalitet ved Multippel Sklerose
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Effekt av PELI1 på lesjonsdannelse i MS 
  Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Studie av livskvalitet som prognostisk faktor for overgang fra CIS (clinically isolated syndrom) til definitiv MS. 
  Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av bruk av antibiotika og tonsillektomi som risiko-faktorer for utvikling av MS 
  Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose 
  Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2017Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Samspill mellom vitamin D, EBV-infeksjon og genetikk ved risikoen for å utvikle multippel sklerose 
  Kjetil Lauvland Bjørnevik, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2017Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Utdanning som risiko for MS 
  Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • MS hos gravide
  Cecilie Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2019Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2017Deltakende helseregion:HV HMN
 • Dyremodeller for demyelinisering
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS 
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Norsk multippel sklerose register og biobank
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2006 - 2019Deltakende helseregion:HV
 • Tysabri Observasjon Program TOP observasjonsstudie for økt kunnskap om sikkerhet og langtidseffekt ved Tysabri behandling 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2007 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • MS og risiko for kreft
  Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Ocrelizumab ved primær progressiv MS
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2017Deltakende helseregion:HV HSØ
 • Søvnforstyrrelser ved multippel sklerose, - forekomst, årsaker og konsekvenser 
  Hanne Marie Lunde, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS og dyremodeller for demyelinisering 
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis) 
  Trond Riise, Myhr, Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2018Deltakende helseregion:HV HN HMN
 • MS i Mor og barn studien
  Trond Riise, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2018Deltakende helseregion:HV
 • MS og overlevelse
  Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose 
  Marianna Cortese, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2013 - 2016Deltakende helseregion:HV HMN
 • Psychometric properties of outcome measures for upper limb 
  Tori Smedal, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Psychometric properties of outcome measures for mobility, beyond walking speed, in multiple sclerosis: a multi-center study 
  Tori Smedal, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Biomarker discovery in acute myeloid leukemia 
  Øystein Bruserud (Frode Berven deltaker), Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • The human proteome project, Chromosome 19 
  Gyorgy Marco-Varga (Frode Berven deltaker), Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2013 - 2020Deltakende helseregion:HV
 • Proteomic comparison of cuprizone and experimental autoimmune encephalomyelitis MS models in mouse and translation to human 
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Distribution of Chitinase-like proteins in MS lesions
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • A proteomic comparison of Multiple Sclerosis (MS) lesion and non-lesion brain tissue isolated from treated MS patients Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
 • Prosjektperiode:2012 - 2017Deltakende helseregion: HV

 • En longitudinell studie 2002-2012 av personer som ble diagnostisert i Hordaland/ Rogaland i 1998-2000
  Anne Britt Rundhovde Skår/ Nina Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF Prosjektperiode: 2013 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • A proteomic comparison of Multiple Sclerosis (MS) lesion and non-lesion brain tissue isolated from treated MS patients
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Distribution of Chitinase-like proteins in MS lesions
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Proteomic comparison of cuprizone and experimental autoimmune encephalomyelitis MS models in mouse and translation to human
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • The human proteome project, Chromosome 19
  Gyorgy Marco-Varga (Frode Berven deltaker), Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2013 - 2020Deltakende helseregion:HV
 • Biomarker discovery in acute myeloid leukemia
  Øystein Bruserud (Frode Berven deltaker), Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Psychometric properties of outcome measures for mobility, beyond walking speed, in multiple sclerosis: a multi-center study 
  Tori Smedal, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Psychometric properties of outcome measures for upper limb 
  Tori Smedal, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Attakktelefon
  Tori Smedal/ Anne Britt Rundhovde Skår/ Randi Haugstad, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose 
  Marianna Cortese, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2013 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Cortical brain volume changes in MS - a longitudinal study 
  Bergman, Ørjan, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • MS og overlevelse
  Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Prevalens og insidens av MS i Hordaland 1953 - 2013
  Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • MS i Mor og barn studien 
  Trond Riise, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2018Deltakende helseregion:HV
 • EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis) 
  Trond Riise, Myhr, Kjell-Morten, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2008 - 2018Deltakende helseregion:HV
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS og dyremodeller for demyelinisering 
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Søvnforstyrrelser ved multippel sklerose, - forekomst, årsaker og konsekvenser
  Hanne Marie Lunde, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Vitamin D og livsstilsfaktorer som årsaksfaktorer til multippel sklerose- en multinasjonal kasus-kontroll studie (EnviMS) 
  Kristin Wesnes, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV HMN
 • Biomarker discovery and verification in multiple sclerosis 
  Frode Berven, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • OPERA - en studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV
  Liberate; en observasjonsstudie for sikkerhet og klinisk praksis ved
 • Fampyra® behandling ved redusert gangfunksjon ved MS 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV HSØ HN
 • Utvikling og validering av vwMTR som indikator på de-/remyelinering i dyremodeller for multippel sklerose
  Sveinung Fjær, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Vitamin D og sollys eksponering som risikofaktorer ved multippel sklerose
  Kjetil Lauvland Bjørnevik, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Ocrelizumab ved primær progressiv MS 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2017Deltakende helseregion:HV HSØ
 • MS og risiko for kreft
  Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Tysabri Observasjon Program TOP observasjonsstudie for økt kunnskap om sikkerhet og langtidseffekt ved Tysabri behandling
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2007 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Norsk multippel sklerose register og biobank 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2006 - 2019Deltakende helseregion:HV
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS 
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Dyremodeller for demyelinisering 
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • MS epidemiologi i Vest Norge 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2017Deltakende helseregion:HV HMN
 • MS hos gravide
  Cecilie Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2019Deltakende helseregion:HV
 • Utdanning som risiko for MS
  Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Samspill mellom vitamin D, EBV-infeksjon og genetikk ved risikoen for å utvikle multippel sklerose 
  Kjetil Lauvland Bjørnevik, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose
  Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av bruk av antibiotika og tonsillektomi som risiko-faktorer for utvikling av MS
  Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Studie av livskvalitet som prognostisk faktor for overgang fra CIS (clinically isolated syndrom) til definitiv MS.
  Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Vitamin D og proteomikk-uttrykk under remyelinisering i cuprizone modellen 
  Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Vitamin D og axonskade i cuprizone modellen 
  Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Fingolimods effekt på remyelinsering i cuprizone modellen 
  Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Effekt av PELI1 på lesjonsdannelse i MS 
  Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Påvirker røyking sykdomsaktiviteten ved MS? 
  Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • BMI og overvekt som årsak til sykdomsaktivitet ved MS 
  Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Interaksjoner mellom immunresponsen mot EBV og vitamin D 
  Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Overlevelse og mortalitet ved Multippel Sklerose
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Forekomst av søvnforstyrrelser hos pasienter med nydiagnostisert MS 
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode: 2013 - 2016
  Deltakende helseregion: HV HSØ

 • Studie av livskvalitet som prognostisk faktor for overgang fra CIS (clinically isolated syndrom) til definitiv MS. 
  Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av bruk av antibiotika og tonsillektomi som risiko-faktorer for utvikling av MS. 
  Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose. 
  Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Interaksjoner mellom immunresponsen mot EBV og vitamin D
  Øivind Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • BMI og overvekt som årsak til sykdomsaktivitet ved MS
  Øivind Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Påvirker røyking sykdomsaktiviteten ved MS?
  Øivind Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Effekt av PELI1 på lesjonsdannelse i MS
  Øivind Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Psychometric properties of outcome measures for upper limb
  Tori Smedal, Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2013 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Psychometric properties of outcome measures for mobility, beyond walking speed, in multiple sclerosis: a multi-center study 
  Tori Smedal, Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Samspill mellom vitamin D, EBV-infeksjon og genetikk ved risikoen for å utvikle multippel sklerose
  Kjetil Lauvland Bjørnevik, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Utdanning som risiko for MS
  Nina Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2017Deltakende helseregion:HV
 • Attakktelefon 
  Tori Smedal/ Anne Britt Rundhovde Skår/ Randi Haugstad, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Liberate; livskvalitet ved bruk av Fampyra
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • MS hos gravide
  Cecilie Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2014 - 2019Deltakende helseregion:HV
 • MS epidemiologi i Vest Norge 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2017Deltakende helseregion:HV HMN
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose
  Kjell-Morten Myhr/ Riise, Trond, Helse Bergen HF
 • Prosjektperiode:2013 - 2016Deltakende helseregion:HV
  En longitudinell studie 2002-2012 av personer som ble diagnostisert i Hordaland/ Rogaland i 1998-2000 
  Anne Britt Rundhovde Skår, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Dyremodeller for demyelinisering
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS 
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Fingolimods effekt på remyelinsering i cuprizone modellen 
  Øivind Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Vitamin D og axonskade i cuprizone modellen
  Øivind Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Vitamin D og proteomikk-uttrykk under remyelinisering i cuprizone modellen
  Øivind Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Effekten av calcitrol på remyelinisering i cuprizone modellen 
  Øivind Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Forekomst av søvnforstyrrelser hos pasienter med nydiagnostisert MS 
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ
 • Effekt av omega-3 tilskudd på sykdomsaktivitet ved MS (OFAMS-studien) 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2004 - 2014Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Norsk multippel sklerose register og biobank 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2006 - 2019Deltakende helseregion:HV
 • Tysabri Observasjon Program TOP observasjonsstudie for økt kunnskap om sikkerhet og langtidseffekt ved Tysabri behandling
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2007 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • The SOLAR study (vitamin D + interferon beta) in RRMS 
  Trygve Holmøy, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2010 - 2015Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • European Register for Multiple Sclerosis - EUREMS
  Tsveta Schyns-Liharska, Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2010 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • MS og cancer
  Nina Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Ocrelizumab ved primær progressiv MS 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2017Deltakende helseregion:HV HSØ
 • Vitamin D og sollys eksponering som risikofaktorer ved multippel sklerose 
  Kjetil Lauvland Bjørnevik, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Utvikling og validering av vwMTR som indikator på de-/remyelinering i dyremodeller for multippel sklerose
  Sveinung Fjær, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Liberate; en observasjonsstudie for sikkerhet og klinisk praksis ved Fampyra® behandling ved redusert gangfunksjon ved MS 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV HSØ HN
 • Prevalence of JC-virus among Norwegian MS- patients 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • OPERA - en studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Multi-metabolite profiling of brain tissue and serum 
  Tarja Rajalathi Kvalheim, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Biomarker discovery and verification in multiple sclerosis 
  Frode Berven, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Persist - Avonex Pen Study 
  Åse Hagen Morsund, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Effekt av fettløselige vitaminer på sykdomsaktiviteten ved MS 
  Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Vitamin D og livsstilsfaktorer som årsaksfaktorer til multippel sklerose- en multinasjonal kasus-kontroll studie (EnviMS) 
  Kristin Wesnes, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV HMN
 • Søvnforstyrrelser ved multippel sklerose, - forekomst, årsaker og konsekvenser 
  Hanne Marie Lunde, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS og dyremodeller for demyelinisering 
  Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Søvn og mestring ved MS
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis) 
  Trond Riise/ Myhr, KM, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2008 - 2018Deltakende helseregion:HV
 • MS i Mor og barn studien
  Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2018Deltakende helseregion:HV
 • Prevalens av MS i Hordaland 1953 - 2013
  Torkildsen, Nina Grytten, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • MS og overlevelse 
  Torkildsen, Nina Grytten, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Cortical brain volume changes in MS - a longitudinal study 
  Bergman, Ø, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • COPHYREQUEST: Questionnaire on physical rehabilitation in Multiple Sclerosis
  Rasova, K/ Smedal, T, Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Pasientforløp ved multippel sklerose – eit samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetenesta. Kvalitetsprosjekt 
  Tori Smedal, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose
  Marianna Cortese, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2016Deltakende helseregion:HV

 • MS epidemiologi i Vest Norge
  Kjell-Morten Myhr/ Nina Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2017Deltakende helseregion:HV HMN
 • Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose
  Kjell-Morten Myhr/ Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis)
  Kjell-Morten Myhr/ Trond Riise, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • En longitudinell studie 2002-2012 av personer som ble diagnostisert i Hordaland/ Rogaland i 1998-2000
  Anne Britt Rundhovde Skår, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Dyremodeller for demyelinisering
  Mohammad Intakhar Ahmad, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS 
  Mohammad Intakhar Ahmad, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Fingolimods effekt på remyelinsering i cuprizone modellen
  Øivind Fedvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Vitamin D og axonskade i cuprizone modellen
  Øivind Fedvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Vitamin D og proteomikk-uttrykk under remyelinisering i cuprizone modellen
  Øivind Fedvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Effekten av calcitrol på remyelinisering i cuprizone modellen
  Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Forekomst av søvnforstyrrelser hos pasienter med nydiagnostisert MS 
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2013 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ
 • Kohortstudie av nydiagnostiserte MS pasienter 1998 - 2000
  Harald Nyland/ Jan Petter Larsen, Helse Stavanger HF
  Prosjektperiode:2003 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Effekt av omega-3 tilskudd på sykdomsaktivitet ved MS (OFAMS-studien) 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2003 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Norsk multippel sklerose register og biobank
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2006 - 2019Deltakende helseregion:HV
 • Tysabri Observasjon Program TOP observasjonsstudie for økt kunnskap om sikkerhet og langtidseffekt ved Tysabri behandling
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2007 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Motivasjon for sykdomsmodulerende behandling hos personer med MS
  Christian Lund, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2007 - 2013Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • ORACLE - Cladrabin behandling ved første attakk av demyeliniserende sykdom (CIS)
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2009 - 2013Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Tynergy - Fatigue og gangfunksjon ved Tysabri behandling av attakkvis multippel sklerose sykdom (CIS)
  Elisabeth Gullowsen Celius, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2009 - 2013Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • BAF - Fase II studie av behandling av attakkvis MS
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2009 - 2013Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Mucosal vaccination against autoimmune disease. Norges Forskningsråd
  Roland Jonsson, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2009 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Neutralizing antibodies against interferon beta in multiple sclerosis 
  Sonia Gavasso, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2009 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • The SOLAR study (vitamin D + interferon beta) in RRMS
  Trygve Holmøy, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2010 - 2015Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • European Register for Multiple Sclerosis - EUREMS
  Tsveta Schyns-Liharska, Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2010 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • MS og cancer
  Nina Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Ocrelizumab ved primær progressiv MS
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2017Deltakende helseregion:HV HSØ
 • Vitamin D og sollys eksponering som risikofaktorer ved multippel sklerose
  Kjetil Bjørnevik, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Utvikling og validering av vwMTR som indikator på de-/remyelinering i dyremodeller for multippel sklerose
  Sveinung Fjær , Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Liberate; en observasjonsstudie for sikkerhet og klinisk praksis ved Fampyra® behandling ved redusert gangfunksjon ved MS
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV HSØ HN
 • Prevalence of JC-virus among Norwegian MS- patients
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • OPERA - en studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Multi-metabolite profiling of brain tissue and serum
  Tarja Rajalathi Kvalheim , Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Biomarker discovery and verification in multiple sclerosis
  Frode Berven, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Hvordan kan behandlingsopphold skape mestring hos personer med multippel sklerose?
  Anne Britt Rundhovde Skår, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Persist - Avonex Pen Study
  Åse Morsund Hagen, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Effekt av fettløselige vitaminer på sykdomsaktiviteten ved MS
  Kristin I. Løken-Amsrud, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Epstein-Barr virus serologi som en sykdomsmarkør for MS
  Øivind Fedvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Effekten av vitamin D på demyelinisering i cuprizonemodellen
  Stig Wergeland, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Vaksine respons ved immunmodulerende behandling ved MS
  Henning Olberg, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Vitamin D og livsstilsfaktorer som årsaksfaktorer til multippel sklerose- en multinasjonal kasus-kontroll studie (EnviMS)
  Kristin Wesnes, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV HN
 • Søvnforstyrrelser ved multippel sklerose, - forekomst, årsaker og konsekvenser
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS og dyremodeller for demyelinisering
  Mohammad Intakhar Ahmad, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Søvn og mestring ved MS
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis)
  Trond Riise/ Kjell-Morten Myhr, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • MS i Mor og barn studien
  Trond Riise, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Remyelinisering i Cuprizone- modellen
  Agnes Nystad, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Prevalens av MS i Hordaland 1953 - 2013
  Nina Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • MS og overlevelse
  Nina Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Cortical brain volume changes in MS - a longitudinal study 
  Ørjan Bergmann, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Pasientforløp ved multippel sklerose – eit samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetenesta. 
  Tori Smedal, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • COPHYREQUEST: Questionnaire on physical rehabilitation in Multiple Sclerosis
  Kamila Rasova / Tori Smedal , Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Responsiveness of short and long walking capacity tests in multiple sclerosis: a multicenter trial (MC-Walking Study, part IIb)
  Peter Feys/ Tori Smedal , Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2012 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Pasientforløp ved multippel sklerose – eit samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetenesta. Kvalitetsprosjekt 
  Tori Smedal, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV

 • Persist - Avonex Pen Study
  Åse Morsund Hagen, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Pasientforløp ved multippel sklerose – eit samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetenesta. 
  Tori Smedal, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Cortical brain volume changes in MS - a longitudinal study 
  Ørjan Bergmann, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Neutralizing antibodies against interferon beta in multiple sclerosis
  Sonia Gavasso, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2009 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • MS og overlevelse
  N. Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Prevalens av MS i Hordaland 1953 - 2013
  N. Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Kohortstudie av nydiagnostiserte MS pasienter 1998 - 2000
  H. Nyland / J.P Larsen, Helse Stavanger HF
  Prosjektperiode:2002 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Norsk multippel sklerose register og biobank
  Myhr KM, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2006 - 2019Deltakende helseregion:HV
 • Motivasjon for sykdomsmodulerende behandling hos personer med MS
  C. Lund, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2007 - 2013Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Remyelinisering i Cuprizone- modellen
  Agnes Nystad, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Tysabri Observasjon Program TOP observasjonsstudie for økt kunnskap om sikkerhet og langtidseffekt ved Tysabri behandling
  Myhr KM, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2007 - 2016Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Mucosal vaccination against autoimmune disease. Norges Forskningsråd
  R. Jonsson, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2009 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • BAF - Fase II studie av behandling av attakkvis MS
  Myhr KM, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2009 - 2013Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Tynergy - Fatigue og gangfunksjon ved Tysabri behandling av attakkvis multippel sklerose
  E.G. Celius, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2009 - 2013Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • ORACLE - Cladrabin behandling ved første attakk av demyeliniserende sykdom (CIS)
  Myhr KM, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2009 - 2013Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Ocrelizumab ved primær progressiv MS
  Myhr KM, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2017Deltakende helseregion:HV HSØ
 • Effekt av flerumettede N-3 fettsyrer fra marin kilde i EAE-modell
  H. Shamsolebad, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2012Deltakende helseregion:HV
 • MS og cancer
  N. Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • European Register for Multiple Sclerosis - EUREMS
  Tsveta Schyns-Liharska, Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2010 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • The SOLAR study (vitamin D + interferon beta) in RRMS
  T. Holmøy, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2010 - 2015Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Hvordan kan behandlingsopphold skape mestring hos personer med multippel sklerose?
  AB Rundhovde Skår, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Biomarker discovery and verification in multiple sclerosis
  Frode Berven, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Multi-metabolite profiling of brain tissue and serum
  Rajalathi Kvalheim T, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Kvalitetssikring og utprøving av ganghjelpemiddelet WalkAide for pasienter med multippel sklerose
  Tori Smedal, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Prevalence of JC-virus among Norwegian MS- patients
  Myhr KM, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • OPERA - en studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose
  Myhr KM, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Liberate; en observasjonsstudie for sikkerhet og klinisk praksis ved Fampyra® behandling ved redusert gangfunksjon ved MS
  Myhr KM, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2015Deltakende helseregion:HV HSØ HN
 • MS i Mor og barn studien
  Trond Riise, Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis)
  T. Riise/KM Myhr/ , Universitetet i Bergen
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Søvnforstyrrelse ved nydiagnostisert MS
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV HSØ HMN
 • Søvn og mestring ved MS
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV
 • Responsiveness of short and long walking capacity tests in multiple sclerosis: a multicenter trial (MC-Walking Study, part IIb)
  Peter Feys/ Tori Smedal, Internasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2012 - 2012Deltakende helseregion:HV
 • Utvikling og validering av vwMTR som indikator på de-/remyelinering i dyremodeller for multippel sklerose
  Sveinung Fjær, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2014Deltakende helseregion:HV
 • Proteomikk-studier av hjernevev ved MS og dyremodeller for demyelinisering
  Mohammad Intakhar Ahmad, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Søvnforstyrrelser ved multippel sklerose, - forekomst, årsaker og konsekvenser
  Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Vitamin D og livsstilsfaktorer som årsaksfaktorer til multippel sklerose- en multinasjonal kasus-kontroll studie (EnviMS)
  Kristin Wesnes, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2015Deltakende helseregion:HV HN
 • Vitamin D og sollys eksponering som risikofaktorer ved multippel sklerose
  Kjetil Bjørnevik, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2011 - 2016Deltakende helseregion:HV
 • Vaksine respons ved immunmodulerende behandling ved MS
  H. Olberg, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Effekten av vitamin D på demyelinisering i cuprizonemodellen
  Stig Wergeland, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Histopatologisk karakterisering av cuprizonemodellen 
  Stig Wergeland, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2010 - 2012Deltakende helseregion:HV
 • Epstein-Barr virus serologi som en sykdomsmarkør for MS
  Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2013Deltakende helseregion:HV
 • Endringer i kjønnsratio over tid for MS-pasienter
  Margitta T. Kampmann/Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2007 - 2012Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Fødselsmåned for MS-pasienter 
  Nina Grytten Torkildsen/ Margitta T. Kampmann, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2007 - 2012Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • CYP27B1-mutasjoner som en risikofaktor for MS 
  Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2012 - 2012Deltakende helseregion:HV HSØ
 • Effekt av fettløselige vitaminer på sykdomsaktiviteten ved MS
  Kristin I Løken-Amsrud, Nasjonal institusjon
  Prosjektperiode:2012 - 2014Deltakende helseregion:HV HSØ HN HMN
 • Effekt av omega-3 tilskudd på sykdomsaktivitet ved MS (OFAMS-studien) 
  Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF
  Prosjektperiode:2003 - 2014Deltakende helseregion:HV


  ​​


Sist oppdatert 13.04.2023