Dårlig søvn er assosiert med endret hjerneaktivering hos friske voksne

Forskere fra NTNU, St. Olavs hospital, Universitetet i Oslo, University of California, University of Utah og University of Southern California har i denne studien undersøkt hvordan kognitiv kontrollfungering i hjernen var assosiert med søvnhelse hos 81 friske voksne med normal søvn. Studiedeltagerne gjennomførte først en test av kognitiv funksjon. Aktigrafi og selvrapportering av søvn ble gjennomført i uken før det ble gjort en funksjonell MR-undersøkelse samtidig som deltagerne gjennomførte en test (Not-X-CPT) for å måle kognitiv kontrollfunksjon. Forskerne konkluderer med at dårlig søvn er assosiert med endret kognitiv kontrollfungering i hjernen, selv hos personer med normal søvn.

Publisert 14.11.2023

Poorer sleep health is associated with altered brain activation during cognitive control processing in healthy adults.​

Hanne Smevik, Sarah Habli, Simen Berg Saksvik, Elisabeth Kliem, Hallvard Røe Evensmoen, Virginia Conde, Agustin Petroni, Robert F Asarnow, Emily L Dennis, Live Eikenes, Håvard Kallestad, Trond Sand, Paul M Thompson, Ingvild Saksvik-Lehouillier, Asta Kristine Håberg, Alexander Olsen​

Studien er publisert i Cerebral Cortex

This study investigated how proactive and reactive cognitive control processing in the brain was associated with habitual sleep health. BOLD fMRI data were acquired from 81 healthy adults with normal sleep (41 females, age 20.96-39.58 years) during a test of cognitive control (Not-X-CPT). Sleep health was assessed in the week before MRI scanning, using both objective (actigraphy) and self-report measures. Multiple measures indicating poorer sleep health-including later/more variable sleep timing, later chronotype preference, more insomnia symptoms, and lower sleep efficiency-were associated with stronger and more widespread BOLD activations in fronto-parietal and subcortical brain regions during cognitive control processing (adjusted for age, sex, education, and fMRI task performance). Most associations were found for reactive cognitive control activation, indicating that poorer sleep health is linked to a "hyper-reactive" brain state. Analysis of time-on-task effects showed that, with longer time on task, poorer sleep health was predominantly associated with increased proactive cognitive control activation, indicating recruitment of additional neural resources over time. Finally, shorter objective sleep duration was associated with lower BOLD activation with time on task and poorer task performance. In conclusion, even in "normal sleepers," relatively poorer sleep health is associated with altered cognitive control processing, possibly reflecting compensatory mechanisms and/or inefficient neural processing.