Er faren for ulike typer infeksjoner assosiert med søvnlengde, insomni, og forskjellen mellom selvrapportert søvnbehov og faktisk søvnlengde?

Forskere fra Universitetet i Bergen, Nasjonal senter for søvnmedisin og Folkehelseinstituttet har i denne studien undersøkt sammenheng mellom selvrapporterte infeksjoner og søvnlengde, forskjellen mellom selvrapportert søvnbehov og faktisk søvnlengde, kronisk insomni og alvorlighetsgrad av insomni. Totalt deltok 1023 pasienter rekruttert fra det norske praksisbaserte forskningsnettverket i allmennpraksis i en nettbasert tverrsnittsundersøkelse med validerte spørsmålskjema om søvnvaner og insomnisymptomer. Resultatene i studien støtter oppfatningen om at personer som har for lite søvn eller har andre søvnproblemer har økt risiko for infeksjoner.

Publisert 25.05.2023

Bjørn Bjorvatn, Guri Rørtveit, Ingrid Rebnord, Siri Waage, Knut Erik Emberland, Ingeborg Forthun

Studien er publisert i Sleep Medicine.

Objective: The objective was to assess the association between self-reported infections and sleep duration, sleep debt, chronic insomnia, and insomnia severity.
Methods: In total, 1023 participants were recruited from the Norwegian practice-based research network in general practice to a cross-sectional online survey with validated questions about sleep habits and insomnia symptoms (Bergen Insomnia Scale (BIS) and Insomnia Severity Index (ISI)), and whether they had experienced various infections during the last three months. Data were analyzed with chi-square tests and logistic regressions with adjustment for relevant confounders.
Results: Self-reported short sleep duration (<6 h) was significantly associated with increased odds of throat infection (OR ¼ 1.60), ear infection (OR ¼ 2.92), influenzalike illness (OR ¼ 1.81) and gastrointestinal infection (OR ¼ 1.91) whereas long sleep duration (>9 h) was associated with increased odds of throat (OR ¼ 3.33) and ear infections (OR ¼ 5.82), compared to sleep duration of 6e9 h, respectively. Sleep debt of >2 h was associated with increased odds of the common cold (OR ¼ 1.67), throat infection (OR ¼ 2.58), ear infection (OR ¼ 2.84), sinusitis (OR ¼ 2.15), pneumonia/bronchitis (OR ¼ 3.97), influenzalike illness (OR ¼ 2.66), skin infection (OR ¼ 2.15), and gastrointestinal infection (OR ¼ 2.80), compared to no sleep debt. Insomnia (based on BIS and ISI) was associated with throat infection (OR ¼ 2.06, 2.55), ear infection (OR ¼ 2.43, 2.45), sinusitis (OR ¼ 1.82, 1.80), pneumonia/bronchitis (OR ¼ 2.23, 3.59), influenzalike illness (OR ¼ 1.77, 1.90), skin infection (OR ¼ 1.64, 2.06), gastrointestinal infection (OR ¼ 1.94, 3.23), and eye infection (OR ¼ 1.99, 2.95).
Conclusions: These novel findings support the notion that people who have insufficient sleep or sleep problems are at increased risk of infections.