Inntak av energidrikk og søvn hos norske studenter

Forskere har i denne studien undersøkt om inntak av energidrikk påvirket ulike søvnparametre blant norske høyskole- og universitetsstudenter, og om påvirkningen var ulik mellom kjønnene.

Publisert 08.02.2024

53 266 studenter i alderen 18–35 år som inngikk i SHOT2022-studien deltok i denne studien. Resultatene i studien viste at 4,7 % av mennene og 3,3 % av kvinnene inntok energidrikk (ED) daglig. ED-forbruk var omvendt assosiert med søvnlengde og søvneffektivitet, og forskerne fant en direkte sammenheng med forbruk av ED og søvnmønstre som tid for innsettende søvn og oppvåkning etter innsettende søvn på tvers av kjønn. Den sterkeste assosiasjonen mellom ED-bruk og søvn var kort søvnlengde. Forskerne konkluderte med at inntak av ED-forbruk hadde stor negativ innvirkning på søvn. Selv små mengder ED var assosiert med redusert søvn blant høyskole- og universitetsstudenter.

Energy drink consumption and sleep parameters in college and university students: a national cross-sectional study

Studien er publisert i BMJ Open

 SOVno deler i år ut kr. 50.000 til 4 søvnrelaterte forskningsprosjekter. Les her for mer informasjon.