Kan skiftarbeid sammen med søvnsykdommer føre til hodepine?

I denne studien undersøkte forskere om skiftarbeidene sykepleieres arbeidsplan med nattskift og quick returns sammen med insomni, skiftarbeidlidelse (SWD) eller restless legs syndrom (RLS) økte sjansen for å få en hodepinediagnose på lengre sikt.

Publisert 18.01.2024

1560 sykepleiere som jobbet skift besvarte validerte spørreskjema i 2014 og 2017 om arbeidsplan, antall nattskift, antall quick returns, insomni, skiftarbeidslidelse restless legs syndrome og om ulike hodepinediagnoser. Resultatene viste at insomni ved baseline økte risiko for migreneanfall, kronisk hodepine og medikamentutløst hodepine ved oppfølging etter 3 år. Man fant økt risiko for migrene hos de med SWD ved baseline og hodepine ≥1 dag per måned og migrene var mer utbrett hos de RLS ved baseline. Konklusjonen i studien var at arbeidsrelaterte faktorer predikerte ikke økt risiko for hodepine ved oppfølging, men insomni, SWD og RLS ved baseline økte risikoen for en fremtidig hodepinediagnose.

The long-term effect of work schedule, shift work disorder, insomnia and restless legs syndrome on headache among nurses: A prospective longitudinal cohort study

Studien er publisert i Cephalalgia