Kortsovere har høyere risiko for å få lang covid.

I denne studien med over 13.000 deltagere fra Norge og 15 andre land undersøkte forskerne sammenhengen mellom søvnlengde, underliggende sykdommer og risiko for å utvikle lang covid.

Publisert 11.01.2024

Resultatene i studien viste at risikoen for lang covid var 3 ganger høyere for kortsovere (˂6 timer/natt) med underliggende sykdommer, men ikke signifikant høyere for langsovere (˃9 timer/natt) med underliggende sykdommer sammenlignet med personer med gjennomsnittlig søvnlengde (mellom 6-9 timer/natt) uten underliggende sykdom. Pasienter med underliggende sykdom kan redusere sjansen for å utvikle lang covid ved å øke søvnlengden til gjennomsnittlig søvnlengde (mellom 6-9 timer/natt).

 

Habitual short sleepers with pre-existing medical conditions are at higher risk of Long COVID

Studien er publisert i Journal of Clinical Sleep Medicine,