Om SOVno

SOVno skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn. Vi driver formidling, forsking og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene.

SOVno består av:

Hjemmeside
Epost: Bjorn.Bjorvatn@isf.uib.no

Telefon: +47 55974707
E-post: siri.waage@helse-bergen.no  / siri.waage@isf.uib.no  

Adresse:
Nasjonalt senter for søvnmedisin, SOVno
Jonas Lies vei 65
5021 Bergen

Forsker ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB.

Forskningsinteresser:

 • Skiftarbeid
 • Søvn
 • Stress og helse

E-post: twaa@helse-bergen.no  

Adresse:
Nasjonalt senter for søvnmedisin, SOVno​
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen​

Telefon: +47 55970786    
E-post: ingvild.west.saxvig@helse-bergen.no  / ingvild.saxvig@isf.uib.no
 
Adresse:
Nasjonalt senter for søvnmedisin, SOVno
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Interesseområder:

 • Døgnrytme og døgnrytmelidelser
 • Ungdomssøvn
 • Søvn og kognisjon
 • Måling av søvn og døgnrytme

Metoder:

 • Polysomnografi (PSG)
 • Multiple Sleep Latency Test (MSLT) ​
   

Andre me​​dlemmer i arbeidsgruppen:

Klinisk nevrofysiologi, Nevroklinikken

Telefon:  +47 55975108

E-post: henning.kristian.olberg@helse-bergen.no​​ 

​​Interesseområder:

Hypersomni

Søvnregulering

Søvnforstyrrelser

Metoder: 

Polysomnografi

Telefon:  +47 55588842
E-post: staale.pallesen@psysp.uib.no

Adresse:
Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12
5015 Bergen

I tillegg til sin stilling som professor ved Universitetet i Bergen jobber Pallesen ved Bergen Søvnsenter der han behandler pasienter med insomni og døgnrytmeforstyrrelser.

Forskningsinteresser:

 • Søvn
 • Kartlegging og behandling av insomni
 • Kartlegging og behandling av døgnrytmeforstyrrelser
 • Diagnostisering av søvnsykdommer
 • Epidemiologi

 Lungeavdelingen​ Haukeland universitetssjukehus

Førsteamanuensis, PhD
Seksjon for lungemedisin/ Nasjonalt kompetansesenter for langtids mekanisk ventilasjon
Institutt for indremedisin
Universitetet i Bergen

E-post: sverre.lehmann@helse-bergen.no
Telefon:  +47 55 97 32 49
Lungeavdelingen

Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

Forskningsinteresser:

 • Obstruktive lungesykdommer
 • Obstruktiv søvnapnésyndrom- diagnostikk og behandling
 • Hypoventilasjon, inkl. Obesity hypoventilation syndrome/ Pickwick

  

Overlege, Øre-nese-hals avdelingen

Tel.no. 55972649 
E-post: shashi.gulati@helse-bergen.no

Adresse:
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

Interesseområder:

 • Snorking
 • Søvnapne
 • Uvulopalatopharyngoplastikk
 • Radiofrekvens assistert ganekirurgi
 • Nesekirurgi
 • Endoskopisk nese/bihule kirurgi

Metoder:

 • Embletta søvnregistrering
 • Trykkmåling/apnegraf
 • Elmann radiobølge kniv
 • Nese/bihule endoskopi

Barneklinikken

Haukeland universitetssjukehus

E-post: maria.vollseter@helse-bergen.no

​Folkehelseinstituttet


Nasjonal referansegruppe

overlege ved klinisk nevrofysiologisk laboratorium St. Olavs hospital, førsteamanuensis,  ved NTNU og leder av norsk forening for søvnmedisin.

Tel: 72575090

E-post: morten.engstrøm@​ntnu​

Interesseområder:
· Søvn, migrene og smertefysiologi
· Polysomnografi og MSLT

Adresse:
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi
St.Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Overlege ØNH-avdelingen
Akershus Universitetssykehus​Overlege, klinisk nevrofysiolog ved UNN 

Tel: 77625250
E-post: karin.abeler@uit.no  

Interesseområder:

 • Søvn og smerte
 • Nevroutviklingsforstyrrelser
 • Hypersomnier

Institutt for psykologi
Forskningsgruppe for helsepsykologi
Teorifagbygget Hus 5, 5 et.
Hansine Hansens veg 18
9037 Tromsø

​Barnelege, nevrofysiolog
Stavanger universitetssykehus
 ​​​​Doktorgradsstipendiater veiledet av SOVno medlemmer

​2022


​2021
2020

 

2019

Kjersti Marie Blytt
Morten Nordmo
Heidi Øksnes Markussen

2017
Mona Berthelsen
Susanne Hagatun
Tone Blågestad
Øystein Vedaa
Iris Mulders Steine

2016
Eirunn Thun

2014
Anne Marie Kinn Rød
Jelena Mrdalj

2013
Ane Wilhelmsen-Langeland
Anders Hovland
Ingvild West Saxvig
Elisabeth Flo
Minna Hynninnen
Harald Hrubos-Strøm
Rune Mentzoni

2012
Ingvild Saksvik-Lehouillier
Tone Brit Hortemo Østhus

2011
Geir Scott Brunborg
Siri Waage
Asgeir Mamen
Anette Harris
Helga Myrseth

2010
Nicolas Øyane
Linn-Heidi Lunde
Gunn Marit Aasvang

2009
Signe Dørheim
Cecilie Schou Andreassen
Helge Molde

2008
Eldbjørg Fiske
Arvid Skjerve
Siri Omvik

2006
Janne Grønli
Børge Sivertsen

2005
Arne Fetveit
Jan Øystein Berle​

​​​Andre rapporter

Utredning Helsetilsynet - rapport om bakgrunn for opprettelsen av SOVno

Sist oppdatert 26.09.2023