Problemer med planlegging og gjennomføring av aktiviteter, søvnighet og tretthet på dagtid og helsestatus blant voksne med medfødt aniridi

Forskere fra Oslo universitetssykehus og Telemark sykehus har i denne studien undersøkt subjektive symptomer på helsetilstand, daglig funksjonsevne, tretthet og søvnighet hos 29 voksne med aniridi, en medfødt øyesykdom hvor iris mangler, og sammenlignet selvrapportert helsetilstand med en kontrollgruppe.14 % opplevde nedsatt eksekutiv funksjonsevne, og forekomst av overdreven søvnighet på dagtid og alvorlig tretthet var henholdsvis 17 % og 38 %. Funn i studien viser at kognitive problemer er relatert til selvrapportert helsetilstand og følelse av tretthet. Pasienter som led av øyesmerter rapporterte oftere problemer med eksekutive funksjoner, søvnighet og tretthet.

Publisert 08.11.2023

Self-reported symptoms of everyday executive dysfunction, daytime sleepiness, and fatigue and health status among adults with congenital aniridia: a descriptive study 


Solrun Sigurdardottir, Charlotte von der Lippe, Line Media, Jeanette Ullmann Miller, Erlend Christoffer Sommer Landsend 

Studien er publisert i Health Psychology and Behavioral Medicine 

Background: Congenital aniridia is a rare genetic disorder of the eye characterized by visual impairment and progressive vision loss. While prior research has focused on ocular manifestations in individuals with aniridia, there is a dearth of research on impacts on cognition and mental health. The aims of this study were to describe subjective symptoms of everyday executive functioning, fatigue and sleepiness in adults with aniridia and to compare self-reported health status with that of a normative reference group. 
Methods: Twenty-nine adults (aged 18-79 years) with congenital aniridia were included in this online survey, of whom 52% were females. Participants completed self-report measures of executive functioning (The Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult Version), sleepiness, fatigue, and health status (EQ-5D-5L). 
Results: Participants reported relatively few problems in everyday executive functioning, with only 14% experiencing impaired executive functioning. Scores on the five EQ-5D-5L domains (mobility, self-care, usual activities, pain, and anxiety/depression) did not differ from those of the normative reference group. The frequencies of excessive daytime sleepiness and severe fatigue were 17% and 38%, respectively. Ocular pain was experienced by 62% of participants. 
Conclusions: The findings show that cognitive problems are related to and reflect self-reported health status and extent of fatigue. Moreover, those who suffered from ocular pain reported more difficulties with executive functioning, sleepiness and fatigue. These findings are important for understanding this disorder and supporting patients.