Skiftarbeid og søvn

Skiftarbeid og søvn Slik mestrer du nattarbeid og uregelmessig arbeidstid.

Boken er skrevet til deg som er skift- eller nattarbeider. Du får en rekke konkrete råd om hvordan du kan mestre denne type arbeid. Mye handler om hvordan du kan sove best mulig før og etter jobb, slik at du klarer å holde deg våken og fungere godt når du trenger det. Kunnskap om søvn og døgnrytmeregulering er svært sentralt i så måte, og derfor blir søvnmekanismer beskrevet i detalj.

Boken handler ikke om hva arbeidsgiveren kan eller bør gjøre av forskjellige organisatoriske forandringer. Slike råd finnes i andre bøker. Denne boken handler om deg, og hva du kan gjøre for å bedre din situasjon. Det betyr at hvis du ikke sliter med skift- eller nattarbeid, er du ikke i målgruppen for boken.

Bjørn Bjorvatn er leder av Nasjonalt senter for søvnmedisin (www.sovno.no) ved Haukeland Universitetssjukehus og lege ved Bergen søvnsenter. Han er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, og tok doktorgraden innenfor basal søvnforskning i 1995. Han har i mange år forsket på skiftarbeid, og har publisert nærmere 100 vitenskapelige artikler om temaet.

Forfatter: Bjørn Bjorvatn
Pris: 329,-
Utgitt: 2019
Sider: 174
ISBN: 9788245025231

Fagbokforlaget


Sist oppdatert 03.10.2023