Toleranse for smerte hos migrenepasienter etter søvnrestriksjon.

Forskere fra NTNU og St. Olavs hospital har i denne studien undersøkt om søvnrestriksjon har effekt på smerteterskelen hos migrenepasienter sammenlignet med en kontrollgruppe. Smerteterskel ble målt hos 39 migrenepasienter og 31 friske kontroller etter to netter på rad med delvis søvnrestriksjon og etter vanlig søvn. Resultatene viste ingen indikasjon på at søvnrestriksjon hadde effekt på smertesensitivitet hos pasienter med migrene sammenlignet med friske kontroller.

Publisert 20.05.2022
Pain thresholds and suprathreshold pain after sleep restriction in migraine - A blinded crossover study

​Jan Petter Neverdahl, Martin Uglem, Dagfinn Matre, Johannes Orvin Hansen, Morten Engstrøm, Erling Tronvik, Lars Jacob Stovner, Trond Sand, Petter Moe Omland 

Studien er publisert i Cephalalgia

Objective: There is an unexplained association between disturbed sleep and migraine. In this blinded crossover study, we investigate if experimental sleep restriction has a different effect on pain thresholds and suprathreshold pain in interictal migraineurs and controls.
Methods: Forearm heat pain thresholds and tolerance thresholds, and trapezius pressure pain thresholds and suprathreshold pain were measured in 39 interictal migraineurs and 31 healthy controls after two consecutive nights of partial sleep restriction and after habitual sleep.
Results: The effect of sleep restriction was not significantly different between interictal migraineurs and controls in the primary analyses. Pressure pain thresholds tended to be lower (i.e., increased pain sensitivity) after sleep restriction in interictal migraineurs compared to controls with a 48-hour preictal-interictal cut-off (p = 0.061). We found decreased pain thresholds after sleep restriction in two of seven migraine subgroup comparisons: heat pain thresholds decreased in migraineurs with lower pain intensity during attacks (p = 0.005) and pressure pain thresholds decreased in migraineurs with higher severity of photophobia during attacks (p = 0.031). Heat pain thresholds tended to decrease after sleep restriction in sleep-related migraine (p = 0.060). Sleep restriction did not affect suprathreshold pain measurements in either group.
Conclusion: This study could not provide strong evidence for an increased effect of sleep restriction on pain sensitivity in migraineurs compared to healthy controls. There might be a slightly increased effect of sleep restriction in migraineurs, detectable using large samples or more pronounced in certain migraine subgroups.