Vil endring av turnusplan føre til redusert bruk av sovemedisin hos sykepleiere?

Forskere fra Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne studien undersøkt om endring i turnusplan var assosiert med en redusert bruk sovemedisin hos sykepleiere som deltok i en studie om skiftarbeid, søvn og helse (SUSSH). Forskerne konkluderer med at dagarbeid var assosiert med redusert sannsynlighet for sovemedisinbruk sammenlignet med skiftarbeid med nattevakter.  Dette indikerer at å slutte med nattarbeid vil forbedre søvnen og dermed redusere bruk av sovemedisin.

Publisert 30.06.2022
Sist oppdatert 03.08.2023

Ingeborg Forthun,​ Siri Waage, Staale Pallesen, Bente Elisabeth Moen, Bjørn Bjorvatn

Studien er publisert i Occupational and Environmental Medicine

Objectives: To explore whether a change in work schedule was associated with a change in the probability of prescribed sleep medication use.
Methods: A longitudinal study with annual questionnaire data (2008/2009-2021, except 2019) on work schedule (day work only, shift work without nights and shift work with nights) and prescribed sleep medication use from 2028 Norwegian nurses (mean age 31.7 years, 90.5% women at baseline) who participated in the ongoing Survey of Shift work, Sleep and Health (SUSSH). Associations were estimated using a random effects model, and a fixed effects regression model in which nurses were included as their own control to account for potential unobserved confounding.
Results: In both models, day work was associated with a more than 50% lower probability of sleep medication use compared with shift work with nights (adjusted OR (aOR) 0.50, 95% CI 0.27 to 0.93 in the random effects model, and an aOR 0.32, 95% CI 0.14 to 0.70 in the fixed effects regression model). Shift work without nights was associated with a non-statistically significant reduction in sleep medication use within nurses in the fixed effects regression model when compared with shift work with nights (aOR 0.66, 95% CI 0.37 to 1.20).
Conclusions: Day work was associated with a significant reduced probability of prescribed sleep medication use compared with shift work with nights. This indicates that quitting night work will improve sleep and thereby reduce hypnotic use.