Samarbeid med Høgskulen på Vestlandet

Nasjonal Kompetansetjeneste for Vestibulære sykdommer har et tett samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Sammen arrangeres det viderutdanning og kurs for helsepersonell.

Eksteriør Høgskulen på Vestland. Foto

Fotograf: Falkeblikk AS

Viderutdanning:

Vestibulære sykdommer - svimmelhet

Treffer du pasienter med vestibulære sykdommer i din praksis og trenger faglig påfyll? Denne videreutdanningen er utarbeidet for fysioterapeuter, leger og kiropraktorer som ønsker faglig påfyll av kunnskap og ferdigheter i undersøkelse og behandling av pasienter med akutt, episodisk og kronisk svimmelhet innen vestibulære sykdommer der fokus er på svimmelhet.​

Her​ kan du lese mer om denne videreutdanningen

Fagdag: 

Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) 28. - 29. april 2022.

Norsk otonevrologisk forening inviterer i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet til fagdag 28. - 29. april 2022. Det blir et rikholdig faglig program med teoretiske og praktiske sesjoner innenfor hovedtemaet Benign paroksysmal posisjonsvertigo - diagnostikk og behandling. Det faglige programmet vil blant annet omfatte BPPV i laterale buegang, BPPV hos eldre pasienter, diagnostiske utfordringer, vestibulær rehabilitering, kirurgisk behandling, behandling i TRV-stol og håndtering av pasienter som ikke blir bra av reponeringsmanøvre.

Les mer om kurset her​


Sist oppdatert 06.07.2023