Europeisk pris til Sverre Sandberg

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) sin tidligere leder Sverre Sandberg fikk i april tildelt en prestisjetung pris for sitt viktige bidrag og nytenkning innen fagfeltet medisinsk biokjemi og laboratoriemedisin.

Publisert 11.05.2022
Prisvinner med to kollegaer
På bildet fra venstre: Dr. Benjamin Lilienfeld fra Roche Diagnostics International, tidligere leder i NAPOS, Sverre Sandberg, og president i EFLM, Tomris Ozben.

​En dedikert forsker og leder

Sandberg har i hele sin yrkeskarriere jobbet for å utvikle og fremme kunnskapen innen laboratoriefaget. Han har vært leder for Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) siden denne ble etablert, og har tidligere også vært leder for Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) og Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) ved Haukeland universitetssjukehus.

Pris for viktige bidrag og nytenkning

Prisen «EFLM Award for Scientific Achievements in Laboratory Medicine» blir utdelt av den største organisasjonen innen klinisk kjemi og laboratoriemedisin i Europa, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). Sverre Sandberg fikk utdelt prisen i forbindelse med åpningen av Euromedlab 2021, som gikk av stabelen i München 10.-14. april 2022.

I statuttene for tildeling av prisen står det at den tildeles en person som har kommet med viktige bidrag og nytenkning innen fagfeltet medisinsk biokjemi og laboratoriemedisin. I begrunnelsen for tildelingen vektlegges Sverres store og omfattende forskningsbidrag innenfor mange forskjellige områder innenfor laboratoriemedisin: 

"Komiteen har satt pris på Sverre Sandbergs omfattende ekspertise og kunnskap innenfor evidensbasert laboratoriemedisin, pasientnær analysering, kvalitetssikring av hele prøveprosessen, inkludert preanalyse, analyse og postanalyse, biologisk variasjon, analytiske kvalitetsmål, ekstern kvalitetsvurdering, diabetes mellitus og porfyri i årenes løp og frem til i dag."

Les mer om prisutdelingen i nyhetssaken til Noklus: Prestisjetung pris til Sverre Sandberg

Porfyrisykdommer og laboratoriemedisin

Sverre Sandberg var sentral i etableringen av NAPOS og ledet NAPOS i en årrekke. Som leder av NAPOS var han en pådriver for å utvikle og ta i bruk kvalitetssikrede metoder for å utrede og følge opp personer med porfyrisykdommer. Han etablerte også et eksternt kvalitetskontrollprogram for porfyrianalyser​, som i dag inkluderer laboratorier over hele verden.  

Sverre Sandberg er i dag også president i det europeiske ekspertnettverket European Porphyria Network (EPNET) og sitter i en helt sentral rolle for den videre utviklingen av fagfeltet porfyri. 

Vi på NAPOS gratulerer Sverre Sandberg med en velfortjent pris!