Koronavaksine og porfyrisykdom

Har du fått tilbud om koronavaksine? NAPOS anbefaler at personer med porfyridiagnose følger de generelle anbefalingene for vaksinering, og tar vaksinen når de får tilbud om den, utfra nasjonale bestemmelser om prioriteringsrekkefølge.

Publisert 18.05.2021
Sist oppdatert 17.03.2023
Koronavaksine

Porfyrisykdommer vurderes ikke som underliggende risikosykdom

Det å ha en porfyridiagnose antas å ikke medføre høyere risiko for utvikling av et mer alvorlig forløp av Covid-19, og det synes ikke å være behov for å ta hensyn til porfyrisykdom ved vurdering av når man bør få tilbud om vaksine. 

For informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet og hvem som tilhører risikogrupper se folkehelseinstituttet sine nettsider:

Koronavaksinen regnes som trygg ved porfyrisykdommer

Selv om det foreløpig ikke finnes så mye erfaring fra bruk av disse vaksinene hos personer med porfyrisykdom, er det ingenting som skulle tilsi at det er noe spesielt man må tenke på dersom man har en porfyrisykdom.

Personer med EPP og PCT behøver ikke å ta noen forbehold ved bruk av legemidler, og heller ikke nå ved vaksinering.

Det er heller ikke noen spesiell grunn til å mistenke at koronavaksinen vil utløse akutte porfyrianfall hos personer som har, eller er disponert, for en av de akutte porfyrisykdommene AIP, PV eller HCP. Vaksinene inneholder ingen stoffer som regnes for å kunne være anfallsutløsende.

Det europeiske porfyrinettverket (EPNET) anbefaler også at personer med akutte porfyrisykdommer tar vaksinen, og angir at dette ikke innebærer noen ekstra risiko.

Mulige bivirkninger

Selv om vaksinen regnes som trygg, vil det være noen personer som opplever bivirkninger. Risiko for bivirkninger er ikke høyere hos personer med porfyrisykdommer. 

For personer med akutt porfyrisykdom (AIP, PV og HCP) kan infeksjoner være anfallsutløsende, og det kan kanskje tenkes at bivirkninger som ligner en infeksjon, som feber og influensalignende symptomer, kan påvirke porfyrisykdommen hos enkelte. Bivirkningene ved bruk av mRNA vaksinene mot koronavirus er imidlertid beskrevet som milde og forbigående, og det regnes som lite sannsynlig at disse vil kunne ha denne type effekter. 

Det er viktig å huske på at symptomer på et porfyrianfall utvikler seg over tid (timer/dager), og det er derfor ikke nødvendig å tenke på dette når man setter vaksinen.