Nasjonalt ECT-register på norsk psykiatrisk forening sine nettsider

​​​Faglig leder, Hallvard Lund-Heimark og daglig leder Kristine E. Krokli ble intervjuet av Norsk Psykiatrisk Forening om registerets formål og planer for utvikling. Den 20. april ble intervjuet publisert på deres nettsider, Intervjuet kan leses her​

Sist oppdatert 25.04.2023