Datatryggleik og personvern

NIR er ein del av det nasjonale nettverket av medisinske kvalitetsregister. Data vert samla inn og behandla trygt i tråd med lovverk og nasjonale retningsliner.

www.kvalitetsregistre.no kan du lese meir om føremålet med registra og om jus, personvern, lovverk og datatryggleik. Her finst også oversikt over alle registra med resultat.

Sist oppdatert 19.05.2017