Mal for registrering og hjelpeark

NIR har utarbeidd mal for registrering av intensivopphald, mal for beredskapsskjema covid-19 og mal for influensasjuke. Dette skal sikre at dei rette opphalda blir lagra i NIR, og på rett måte. I tillegg finn du andre ressursar du kan bruka som hjelp til registreringa.

Intensivsykepleier ved seng. Foto
Sist oppdatert 04.10.2023