Hovudinngang vest stengd

Hovudinngang vest til Sentralblokken vil bli steng frå 24.05.22 til medio juni 2022 i samband med bygningsarbeid.

Publisert 24.05.2022
Sist oppdatert 28.07.2022

Gåande kan bruke trappetårn til venstre for inngang (raud linje på kartet). Følg skilting. 
Ved behov for heis: Gå til Gamle hovudbygg og ta heisen ned i U1. Følg skilting.

Hovudinngang til Parkbygget er også steng i same periode. 
Alternativ inngang: Følg vegen mot Marie Joy's hus (grøn linje på kartet) og følg skilting i tunnelsystemet.

illustarsjon steng inngan vest

Det er uplassert vektarar i området, og det vil være god skilting.

Rehabiliterer Sen​​tralblokka i 10 år 

Årsaka til stenginga er at arbeidet med å rehabilitere Sentralblokka no i gang. Sentralblokka blei bygd på 70-tallet, og står no framfor ei omfattande rehabilitering. Ombygging i deler av andre etasje er allereie i gang. ​
sentralblokka_rehabilitering_foto

Arbeidet med å rehabilitere Sentralblokka er i gang.

- No er vi i gang med å fornye Sentralblokka. Det er viktig for oss å fortsette å bruke den bygningmassen vi har sentralt på Haukelandsområdet også i framtida. Men det er jo utfordrande å skulle rehabilitere bygget samtidig som vi har full drift i lokala. Målet vårt er at rive- og byggearbeidet skal påverke drifta så lite som mogeleg, og ramme pasientar og tilsette i Sentralblokka i minst mogeleg grad. For å unngå å frakte rivningsavfall ut og få nye materialar og utstyr inn gjennom dei vanlege gangange vert det dette riggområde utanfor Sentralblokka no etablert, seier leiar for prosjektkontoret i Helse Bergen, Geir Egil Pedersen.​​