Kan påvise kreftrisiko i ufødde barn

Forskarar ved Mohn kreftforskningslaboratorium på Haukeland universitetssjukehus har funne ein genfeil som kan påvise risiko for eggstokkreft hos eit foster. Funnet kan leggje grunnlag for ny kreftbehandling i framtida.

Publisert 18.01.2018
Sist oppdatert 31.01.2018
En collage av en mann
Det er forskar og laboratorieleiar, Stian Knappskog (t.v), og professor og overlege, Per Eystein Lønning, som er pådrivarane bak den nye studien.

Resultatet av forskinga blei denne veka publisert i Annals of Internal Medicine, eit av USAs mest anerkjende medisinske tidsskrift.

Studien omfattar meir enn 6.000 kvinner og er støtta av mellom anna Kreftforeningen. Forskarar ved Radiumhospitalet og NTNU i Trondheim har også bidrege.

Forskarane har fokusert på brystkreft type 1-genet, også kalla BRCA1. Det er kjent at mutasjonar i dette genet gir auka risiko for arveleg eggstokkreft og brystkreft.

No har dei også funne ein ny type feil i det same genet. I nokre tilfelle kan den nye genfeilen, som gir auka risiko for eggstokkreft, påvisast allereie hos fosteret.

VG hadde tirsdag 16. januar ein lengre artikkel om temaet - les meir om studien her.