Kvalitetsidikatorar november 2016

24. november blei det publisert nye kvalitetsindikatorar og opptaterte tall for dei ekisterande indikatorane. Helsemyndigheitene ønsker at pasientar, pårørande og publikum skal få betre kunnskap om kvaliteten på behandlinga i helsetenesta.

Publisert 25.11.2016

​Du finn dei nye og dei oppdaterte indikatorane på Helsenorge.no.