Ni fekk augeskadar etter nyttårsfyrverkeri

Tre av dei ni vart alvorleg skadde. Dette melder overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus 1. nyttårsdag.

Publisert 01.01.2018
Fyrverkeri på himmelen
Fyrverkeri. Foto: Colourbox

1. nyttårsdag kvart år samlar Bull inn oversikt over kor mange som er behandla for augeskadar etter nyttårsfeiringa frå sjukehus i heile landet.
For andre år på rad er det ein nedgang i talet på augeskadar, og dette er svært gledeleg.

-Tre av dei 9 er alvorleg skadde. Dei seks andre har augeskadar som er moderat alvorleg. Ingen av dei som er skadd rapporterer å ha brukt vernebriller då ulukka skjedde, seier Bull.

Fire menn og fem gutar

Ingen kvinner er skadd i år. Ein av dei som fekk alvorleg skade var tilskodar.  

- Alle dei tre alvorlege augeskadane og to av  dei moderat alvorlege  skjedde etter bruk av effektbatteri. Ein måtte fjerne auget, fortel Bull.

- To effektbatteri gjekk av eller eksploderte i same augeblink som lunta vart tent.  Ein gut vart skadd av stjerneskot, ein annen vart treft av eit grisehyl som spratt opp i auget. Ein tredje gut plukka opp fyrverkeri frå bakken, som så eksploderte.

Sjølv om vi ser ein nedgang i tal på skadar er det framleis for store konsekvensar for dei som blir alvorleg skadd, meiner Bull.  Augelegen ønskjer framleis forbod mot privat fyrverkeri.

- Felles fyrverkeri  er blitt meir vanleg og kan vere ein av årsakene til nedgang i skadetal, seier han.

- Om ein berre hadde felles fyrverkeri ville ein kunne få slutt på alle dei alvorlege augeskadane. 

Definisjonar på augeskade:

Alvorleg augeskade: Er forventa å gi betydeleg synsreduksjon.
Moderat alvorleg augeskade: Kraftig akutt skade, men er ikkje forventa å gi betydeleg synsreduksjon.
Lette augeskadar: Blir behandla ved legevakt og er ikkje rekna med i denne oversikta.

2017/18: 9 skadar- 3 alvorlege og 6 moderat alvorlege
2016/17: 12 skadar- 4 alvorlege og 8 moderat alvorlege
2015/16: 18 skadar –6 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2014/15: 16 skadar – 4 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2013/14: 15 skadar - 7 alvorlege og 8 moderat alvorlege
2012/13: 17 skadar - 5 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2011/12: 16 skadar - 4 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2010/11: 17 skadar - 6 alvorlege og 11 moderat alvorlege
2009/10: 10 skadar - 3 alvorlege og 7 moderat alvorlege
2008/09: 10 skadar - 5 alvorlege og 5 moderat alvorlege
2007/08: 21 skadar - 6 alvorlege og 15 moderat alvorlege
2006/07: 20 skadar - 3 alvorlege og 17 moderat alvorlege
2005/06: 28 skadar – 6 alvorlege og 22 moderat alvorlege

Nokre tal har gått opp i forhold til tidlegare års rapportar på grunn av ettermelding av skadar.