Pasient testa positivt på Haukeland

Torsdag 29. april har éin pasient på medisinsk klinikk Haukeland universitetssjukehus avlagt positiv covid-19-test i samband med rutinetesting før utskriving til sjukeheim.

Publisert 30.04.2021
Sist oppdatert 17.04.2023

Pasienten er fullvaksinert, og smittekjelda er ukjent. Smittesporing er gjennomførd etter retningslinje, og ein tilsett og fire utskrivne medpasientar er sett i karantene. Den aktuelle sengeposten vil ha stopp for inntak av nye pasientar inntil det føreligg svar på test tatt av samtlige inneliggande pasientar i avdelinga (forsterka TISK). 

- Smittetilfellet får ikkje store driftsmessige konsekvensar i og med at kun ein tilsett er sett i karantene, seier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.            

Oppdatert 3. mai: 

Smittesituasjonen er under kontroll og avdelinga opnar igjen for inntak av nye pasientar.