Pasient ved Ortopedisk klinikk testa falsk positivt

Ytterlegare testar av pasienten ved Ortopedisk klinikk som testa positivt laurdag 1. mai viser at den første testen var falsk positiv.

Publisert 03.05.2021
Sist oppdatert 17.03.2023

Laurdag 1. mai var det ein pasient ved Ortopedisk klinikk på Haukeland universitetssjukehus som avla positiv covid-19-test i samband med rutinetesting før utskriving til sjukeheim. Pasienten er fullvaksinert og smittesporing vart gjennomførd etter retningslinje. Sju tilsette ved sjukehuset vart sett i karantene. Ingen pasientar blei berørt og hendinga påverka ikkje drifta ved sjukehuset.

Denne pasienten hadde ingen symtom og testen vart kjørt på nytt. I tillegg vart det utført testar i regi av heimkommunen. Alle nye testar var negative og måndag 3. mai er all karantene avblåst.