Arbeidsutvalet for Helse Bergen med føretaksområde

Arbeidsutvalet (AU) for møteplass er satt saman av representantar frå koordinerande eining for habilitering og rehabilitering (KE) i kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde, representantar frå nokre avdelingar i sjukehuset og koordinerande eining ved Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sjukehus.

  • ​Gro Kristiansen (Bergen kommune)

  • Ingeborg Hellesnes Uppheim (Voss lokalsjukehusorådet)

  • Kari Hesjedal (Nordhordalandskommunene)

  • Irmelin Smith Eide (Haraldsplass Diakonale Sjukehus)

  • Tori Lunde (Spinalenheten, Helse Bergen)

  • Maren Beate H. Ekenes (ReHabiliteringsklinikken , Helse Bergen) 

  • Ranveig Klingsheim (Ravneberghaugen) 

  • Jana Uhlarova (Øygarden kommune)

  • Ulrikke Tranberg (Brukerutvalet , Helse Bergen) 

  • Joanna A. Hauken (koordinator for nettverket; Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, Helse Vest)  ​​​Sist oppdatert 20.09.2023