Kontaktnettverk for kompetansesenteret

Det er oppretta kontaktnettverk mellom kvart av helseføretaka og koordinerande eining i kommunane i kvart føretaksområde.

Koordinerande eining i kommunar

Koordinerande eining i helseføretaka gir oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbod i spesialisthelsetenesta i føretaksområdet og over koordinerande einingar i kommunane

Koordinerande eining i føretak

Helse Bergen​
Helse Fonna​
Helse Førde​
Helse Stavanger​

Sist oppdatert 14.02.2023