Pasientinformasjon

Stadig flere pasienter blir bærere av resistente bakterier. Kompetansesenteret har utarbeidet pasientinformasjon som omhandler henholdsvis MRSA, VRE og ESBL. Brosjyren kan benyttes i tillegg til den muntlige informasjonen som gis til pasienter og pårørende. Pasientinformasjonen finnes på flere språk.

munnbind.foto
Sist oppdatert 18.01.2024