• Styremøte i Helse Bergen
  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.
  Styremøte i Helse Bergen
  18.
  desember
  2023
 • Protonterapi i Norge, hva er status?
  Fra 2024-2025 skal de to norske protonsentrene være klare til å ta imot pasienter fra hele landet! Velkommen til et digitalt statusmøte 4. des. kl. 1400-1515 i regi av det nasjonale virksomhetsprosjektet (NVP).
  Protonterapi i Norge, hva er status?
  4.
  desember
  2023
 • Bergen Obesity Day 25th of May 2023
  Bergen Obesity Day 25th of May 2023
  Dato kjem

Kurs og opplæring - pasientar og pårørande

 • Diabetes type 2
  Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.
  Diabetes type 2
  21.
  november
  2023
  2 dagar
 • IBS - Å leve med irritabel tarm
  Du vil få kunnskap som skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen. Du får mulighet til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.
  IBS - Å leve med irritabel tarm
  22.
  februar
  2024
  2 dagar
 • Kortisolskole, primær binyrebarksvikt hos vaksne
  Målet med kortisolskolen er å gi auka tryggleik og kunnskap om det å leve med binyrebarksvikt, om kortisonbehandling, og om korleis ein førebygger og behandlar akutte binyrekriser. Deltakaran sjølv øver på å blande og sette akuttmedisinen Solu-cortef.
  Kortisolskole, primær binyrebarksvikt hos vaksne
  14.
  februar
  2024

Kurs og opplæring - helsepersonell

 • 3 veier til god kursledelse
  Kurset er for deg som ønsker å føle deg trygg og kompetent, og trivst i rolla som kursleiar.
  3 veier til god kursledelse
  20.
  februar
  2024
 • Grunnkurs petroleumsleger
  Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.
  Grunnkurs petroleumsleger
  9.
  april
  2024
  2 dagar
 • Repetisjonskurs for dykkerleger
  Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Statsforvalteren i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år.
  Repetisjonskurs for dykkerleger
  6.
  februar
  2024