Kurs og opplæring for pasientar og pårørande

Pasientar og pårørande skal få god opplæring og informasjon om eigen sjukdom eller skade, for å vere best mogleg i stand til å meistre endringar som sjukdom og skade kan føre til.

Kurs og opplæring for pasientar og pårørande
Gruppeundervisning. Foto

Ros og ris

Vil du gi oss ei tilbakemelding? Vi vil gjerne høyre om dine erfaringar i møte med sjukehuset. Det er ulike måtar å kontakte oss avhengig av kva type tilbakemelding det gjeld. Her finn du oversikt over korleis du kan kontakte sjukehuset for å gi ein tilbakemelding.

Gi ei tilbakemelding til sjukehuset
To kvinner som ser på en bærbar datamaskin og en mobiltelefon

Nyheiter

 • 24. februar 2024
  Heidra alle som har tatt fagprøve

  14. februar vart det for andre gong i Helse Bergen si historie delt ut fagbrev under ei høgtideleg markering i Bikuben. Utdelinga var for alle som har tatt fagbrev i 2023.

 • 23. februar 2024
  Eit helsefellesskap med fokus på helsetenestene i bergensområde

  Målet med helsefellesskapet er å utvikle best moglege helsetenester til pasientar på tvers av sektorar. Det krev at kommunar og sjukehus er einige om kven som har ansvar for kva i samarbeidet om pasienten. Eit samarbeid som er under stadig utvikling.

 • 16. februar 2024
  Torsdag fekk Ingvild Kjerkol rapportane om korleis helsesektoren skal prioritere

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sette ned tre ekspertgrupper for å arbeide med særleg utfordrande problemstillingar som treng avklaring før ny prioriteringsmelding.

Besøk på sjukehuset

Her finn du visittid, besøksreglar, reglar for følgje til sjukehuset og informasjon om smittevern.

Visittid
Et rom med grønt gulv og sittegrupper.

Treng du noko å lytte til?

Haukeland universitetssjukehus står bak og er medverkande til ei rekke podkastar som er meint både som informasjon til deg som pasient eller pårørande, så vel som fagleg påfyll til helsepersonell.

Sjå oversikt over podkastar
Hovudtelefoner heng på mikrofonstativ.

Frivillig på Haukeland

Vi vil møte våre pasientar og pårørande på best mogeleg måte. Våre frivillige er eit supplement til det profesjonelle arbeidet ved sjukehuset.
Vi treng alltid flere med på laget.

No søkjer vi deg som vil bruke tida di til å hjelpe andre.

Les meir om det å være frivillig hos oss
En person som ser på en person

Kunst på Haukeland

I serien "Kunst på Haukeland" ser vi nærmare på utvalde kunstverk på Haukelandsområdet.
Mange av verka, både ute og inne, har nemleg si heilt eiga historie.

Sjå kunstverka
En høy vinkel utsikt over en elv

Kalender

 • Nasjonalt samarbeidsmøte protonterapi
  I 2024 og 2025 starter vi opp med protonbehandling i Norge. Det nasjonale virksomhetsprosjektet inviterer nå til nasjonalt samarbeidsmøte for protonterapi.
  Nasjonalt samarbeidsmøte protonterapi
  6.
  mars
  2024
 • Fredagsmøte
  Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling. Møta blir arrangerte annankvar fredag i oddetalsveker i Store auditorium på Haukeland.
  Fredagsmøte
  15.
  mars
  2024
  Fleire datoar
 • Styremøte i Helse Bergen
  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.
  Styremøte i Helse Bergen
  21.
  mars
  2024
  Fleire datoar