Kurs og opplæring for pasientar og pårørande

Pasientar og pårørande skal få god opplæring og informasjon om eigen sjukdom eller skade, for å vere best mogleg i stand til å meistre endringar som sjukdom og skade kan føre til.

Kurs og opplæring for pasientar og pårørande
Gruppeundervisning. Foto

Ros og ris

Vil du gi oss ei tilbakemelding? Vi vil gjerne høyre om dine erfaringar i møte med sjukehuset. Det er ulike måtar å kontakte oss avhengig av kva type tilbakemelding det gjeld. Her finn du oversikt over korleis du kan kontakte sjukehuset for å gi ein tilbakemelding.

Gi ei tilbakemelding til sjukehuset
To kvinner som ser på en bærbar datamaskin og en mobiltelefon

Nyheiter

  Besøk på sjukehuset

  Her finn du visittid, besøksreglar, reglar for følgje til sjukehuset og informasjon om smittevern.

  Visittid
  Et rom med grønt gulv og sittegrupper.

  Treng du noko å lytte til?

  Haukeland universitetssjukehus står bak og er medverkande til ei rekke podkastar som er meint både som informasjon til deg som pasient eller pårørande, så vel som fagleg påfyll til helsepersonell.

  Sjå oversikt over podkastar
  Hovudtelefoner heng på mikrofonstativ.

  Frivillig på Haukeland

  Vi vil møte våre pasientar og pårørande på best mogeleg måte. Våre frivillige er eit supplement til det profesjonelle arbeidet ved sjukehuset. Vi treng alltid flere med på laget - og vi søkjer deg som vil bruke tida di til å hjelpe andre.

  Les meir om det å vere frivillig hos oss
  En person som ser på en person

  Kunst på Haukeland

  I serien "Kunst på Haukeland" ser vi nærmare på utvalde kunstverk på Haukelandsområdet.
  Mange av verka, både ute og inne, har nemleg si heilt eiga historie.

  Sjå kunstverka
  En høy vinkel utsikt over en elv

  Kalender

  • Styremøte i Helse Bergen
   Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.
   Styremøte i Helse Bergen
   29.
   august
   2024
   Fleire datoar
  • GCP kurs- God klinisk utprøvingspraksis
   MÅL: Kjenne til generell GCP og lovverk innen klinisk legemiddelutprøving og annen klinisk forskning. Kjenne til ulike aktørers rolle og praktisk gjennomføring av kliniske studier.
   GCP kurs- God klinisk utprøvingspraksis
   26.
   september
   2024
  • Smertebehandling
   Tema på kurset er tverrfaglig tilnærming til behandling av langvarige og akutte smerter.
   Smertebehandling
   4.
   november
   2024
   2 dagar