Kvinneklinikken har flytta

7. november flytta Kvinneklinikken inn i Glasblokkene, eit nybygg på Haukelandsområdet. På denne sida finn du informasjon om kor vi held til, korleis du finn vegen, opningstider og anna praktisk informasjon.

Gå til flyttesida
Glasblokkene_oversikt_foto

Nyheiter

 • 1. desember 2023
  Kvifor har menneske med alvorlege psykiske lidingar 15-20 år kortare levetid og betydeleg lågare livskvalitet enn folk flest?

  Dette vil det nye Mohn forskingssenter for psykoselidingar i Bergen finne ut av og gjere noko med. Med mål om betre behandling, går Trond Mohn Stiftelse og Helse Bergen inn med 58 millionar kroner til forskinga, der stiftelsen bidrar med 25 millionar kroner over fem år.

 • 1. desember 2023
  Vinn fram med samarbeid og gode løysingar

  Bioingeniør – eit yrke for framtida? Heilt klart, meiner direktør Gunnar Mellgren på Laboratorieklinikken på Haukeland universitetssjukehus. No har han og resten av klinikken fått Helse Vest sin utdanningspris, for å bidra til å heve det faglege nivået på bioingeniørutdanninga.

 • 1. desember 2023
  Besøker ukrainske pasientar

  Då Russland gjekk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, kontakta prestetenesta ved Haukeland den ukrainske presten Dmytro Ostanin. Han høyrer til det ortodokse trussamfunnet Kristi åpenbaringsmenighet i Bergen. Sidan den gong har han besøkt sjukehuset hyppig. 

Besøk på sjukehuset

Her finn du visittid, besøksreglar, reglar for følgje til sjukehuset og informasjon om smittevern.

Visittid
Et rom med grønt gulv og sittegrupper.

Treng du noko å lytte til?

Haukeland universitetssjukehus står bak og er medverkande til ei rekke podkastar som er meint både som informasjon til deg som pasient eller pårørande, så vel som fagleg påfyll til helsepersonell.

Sjå oversikt over podkastar
Hovudtelefoner heng på mikrofonstativ.

Frivillig på Haukeland

Vi vil møte våre pasientar og pårørande på best mogeleg måte. Våre frivillige er eit supplement til det profesjonelle arbeidet ved sjukehuset.
Vi treng alltid flere med på laget.

No søkjer vi deg som vil bruke tida di til å hjelpe andre.

Les meir om det å være frivillig hos oss
En person som ser på en person

Kalender

 • Diabetes type 2
  Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.
  Diabetes type 2
  12.
  desember
  2023
  2 dagar
 • Styremøte i Helse Bergen
  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.
  Styremøte i Helse Bergen
  18.
  desember
  2023
 • Demens - pårørandekurs
  Kurset gir kunnskap om sjukdommen og behandling. Du får møte andre i same situasjon og dele erfaringar. Kunnskap om rettar og støtte til å meistre kvardagen.
  Demens - pårørandekurs
  8.
  januar
  2024
  2 dagar

Kunst på Haukeland

I serien "Kunst på Haukeland" ser vi nærmare på utvalde kunstverk på Haukelandsområdet.
Mange av verka, både ute og inne, har nemleg si heilt eiga historie.

Sjå kunstverka
En høy vinkel utsikt over en elv