Kontaktinformasjon

Du kan kontakte sjukehuset på fleire måtar.

Vi gjer merksam på at all skriftleg kommunikasjon som inneheld helseopplysningar eller anna personsensitiv informasjon, skal sendast som eDialog​.

 

 

​​Telefon

Sentralbord​et vårt er bemanna heile døgnet - telefon (+47) 55 97 50 00 

 

Faks

55 97 33 21


E-post

postmottak@helse-bergen.no 


Logg inn for å endre time

Logg inn på helsenorge.no​

 

Avdelingsoversikt

Sjå oversikt over sjukehuset sine klinikkar og avdelingar

Presse-/ mediekontakt

 

Avdelingar og einingar ved Haukeland universitetssjukehus har mange ulike lokasjonar. Sjå avdelingsoversikta for besøksadresse til eininga du skal til:

Sjå oversikt over sjukehuset sine klinikkar og avdelingar 

Kart

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
[ Navn på avdeling ]
Postboks 1400
5021 Bergen

All post til avdelingar på sjukehuset skal sendast til det sentrale postmottaket vårt. 

Skal du sende post til inneliggjande pasientar på sjukehuset kan du nytte besøksadressa til avdelinga pasienten ligg på. Sjå avdelingsoversikta for riktig besøksadresse.

Elektroniske faktura EHF: 

0192:983974724 
Meir informasjon om elektronisk faktura og kreditnota


Fakturaadresse: 
Helse Bergen HF Regnskapsseksjonen 
Postboks 1400 
5021 Bergen

Sentralblok​ka varemottak
Jonas Lies vei 83
5021 Bergen

Laboratoriebygget varemottak
Jonas Lies vei 91b
5021 Bergen

983 974 724 ​

 

Ansvarleg redaktør

Ansvarleg redaktør for nettstaden helse-bergen.no er Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander

For spørsmål knytt til helse-bergen.no, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelinga
Besøk på sjukehuset

Her finn du informasjon om smittevern, besøksreglar, og visittid på sjukehuset.

Visittid
Et rom med grønt gulv og sittegrupper.

Rettar, val og moglegheiter

Vi vil at du som pasient og dine næraste skal få god informasjon, hjelp og rettleiing til å leve best mogleg med sjukdommen, skaden eller tilstanden din. Her finn du ei oversikt over dine rettar og moglegheiter på sjukehuset.
Sjå oversikt over rettar og moglegheiter
Voss_sjukehus_fysioterapi_gangtrening_krykker_pasient_3.jpg
Sist oppdatert 25.01.2023