Fagkurs

GCP kurs- God klinisk utprøvingspraksis

MÅL: Kjenne til generell GCP og lovverk innan klinisk legemiddelutprøving og anna klinisk forsking. Kjenne til ulike aktørar sin rolle og praktisk gjennomføring av kliniske studiar.

26.
september
2024
  1. 26. sep. 2024, 08:00 - 16:00

Tid og stad

Når

  1. 26. sep. 2024, 08:00 - 16:00

Mål

Kjenne til generell GCP og lovverk innan klinisk legemiddelutprøving og anna klinisk forsking. Kjenne til ulike aktørar sin rolle og praktisk gjennomføring av kliniske studiar.

Målgruppe

Kurset sitt hovudfokus er klinisk legemiddelutprøving, men er også nyttig for forskarar som driv annan type pasientretta forsking.

Kursinnhald

Seksjon for forsking og innovasjon inviterer føredragshaldarar frå relevante samarbeidspartnarar. Du får informasjon om ICH/GCP og anna relevant lovverk innan klinisk forsking.

Regional komité for medisinsk forskingsetikk (REK) og Direktoratet for medisinske produkt (DMP) vil vere til stades. I tillegg vert det gitt informasjon om praktisk gjennomføring av kliniske studiar av føredragshaldarar frå Seksjon for forsking og innovasjon.

Påmelding

Eksterne deltakarar: www.letsreg.no

 

Elisabeth Buanes-Erichsen

Klinisk forskingspost for vaksne

elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no