Fagkurs

GCP kurs- God klinisk utprøvingspraksis

MÅL: Kjenne til generell GCP og lovverk innen klinisk legemiddelutprøving og annen klinisk forskning. Kjenne til ulike aktørers rolle og praktisk gjennomføring av kliniske studier.

26.
september
2024
  1. 26. sep. 2024, 08:00 - 16:00

Tid og stad

Når

  1. 26. sep. 2024, 08:00 - 16:00

Mål

Kjenne til generell GCP og lovverk innen klinisk legemiddelutprøving og annen klinisk forskning. Kjenne til ulike aktørers rolle og praktisk gjennomføring av kliniske studier.

Målgruppe

Kursets hovedfokus er klinisk legemiddelutprøving og annen pasientrettet forskning.

Kursinnhald

Du får informasjon om ICH-GCP og annet relevant lovverk innen klinisk forskning. Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK KULMU og REK) og Direktoratet for medisinske produkter (DMP tidligere SLV) vil være til stede. I tillegg gis informasjon om praktisk gjennomføring av kliniske studier av foredragsholdere fra Seksjon for Forskning og Innovasjon.

 

Nytt fra høst 2024

Kurset er todelt. Begge deler foregår på samme kursdag.

GCP del 1 er for alle som er involvert i kliniske studier.

GCP del 2 må tas av de som er ansvarlig for en klinisk studie ved Helse Bergen (leger og andre prosjektansvarlige).

 

Program sendes deltagere på e-post i forkant av kurs. Det blir servert enkel lunsj.

 

Påmelding

Påmelding interne deltagere – Læringsportalen Helse Bergen

Påmelding eksterne deltagere – www.letsreg.no

 

Elisabeth Buanes-Erichsen

Klinisk forskingspost for vaksne

elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no