Ord og uttrykk ved Augeavdelinga

Her finn du dei mest benytta orda og uttrykka våre.

A

akkommodasjon - øyets evne til å innstille seg på forskjellige synsavstander
amaurose - blindhet 
amblyopi - synssvekkelse uten påvisbar organisk feil i øyet
ambulant - utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten innlegges i sykehus
ametropi - defekt lysbrytning i øyet 
amotio retinae - løsning av netthinnnen
anisokori - ulikt store pupiller
anomaloskop - apparat til påvisning av fargeblindhet
aphaki - manglende linse i øyet, f.eks. etter operasjon ved grå stær
applanasjonstonometri - måling av trykket inne i øyeeplet
astenopi - tretthetsfølelse omkring øynene som vanligst oppstår på grunn av utilstrekkelig/feilaktig brillestyrke
astigmatisme -  brytningsfeil, vanligst på grunn av skjev hornhinne
Atropin - medikament som blant annet utvider pupillen 


 

B

bifokale briller - briller med to styrker, for å se på langt hold (med en øvre del) og på nært hold når man f.eks. leser (med en nedre del) 
binokulært syn - å se med begge øynene
blefaroplastikk - øyelokkskirurgi
blefaritt - betennelse i øyelokkskanten
blefarochalasis - overflødig øyelokkshud
bulbus oculi - øyeeplet

C

cataracta complicata - grå stær som oppstår ved sykelige forandringer i øyet
cataracta congenitae - medfødt grå stær
cataracta secundaria - etterstær
cataracta senilis - grå stær som oppstår etter fylte 45 år
cataracta traumatica - grå stær som oppstår ved skader
chalazion - godartet cyste i øyelokket
chorioidea - årehinnen
chorioretinitis - betennelse i netthinne/årehinne
conjunktiva - bindehinnen
conjunktivitt - betennelse i bindehinnen 
contusio bulbi oculi - stump øyeskade
cornea - hornhinne
corpus ciliare - strålelegemet
corpus vitreum - glasslegemet
cover test - en prøve for påvisning av skjeling


 

D

dacryocystitt - betennelse i tåresekken
dacryostenose - tette tåreveier
degenerasjon - nedbryting av vev eller organer som gir sviktende funksjonen
dilatasjon - utvidelse, gjøre større (øyet dryppes med bestemte medikamenter for å gjøre pupillen større slik at det skal bli lettere for øyelegen å se inn i øyet)
diplopi - dobbeltsyn
divergens - gå hver sin vei, skjeling der øynene er rettet fra hverandre 
Donders prøve - enkel prøve for å bestemme størrelsen på synsfeltet

E

ektropion - øyelokksranden vender utover
endoftalmitt - betennelse i øyets indre strukturer
enoftalmus - innsunkne øyne 
entropion - innoverbøying av øyelokkskanten
epifora - tåreflod
etterstær - rester av linsen i pupillefeltet eller uklarhet i linsekapselen etter operasjon for grå stær
exofori - latent skjeling, hvor øyets akse i likevektstilstand dreier utover i forhold til det andre øyet
exoftalmus - utstående øye

F

fikserende øye - det øyet som ikke avviker fra synsretningen ved skjeling
fluorescein - fargestoff  til farging av øyet for undersøkelse
fotofobi - lysskyhet
fotopisk syn - synet i god belysning, dvs. tappsynet


 

G

glandula lacrimalis - tårekjertelen
glaucom - grønn stær
glaucoma acutum - akutt oppstått grønn stær
glaucoma capsulare - grønn stær som skyldes exfoliasjon
glaucoma congenitum - grønn stær, medfødt
glaucoma hemoragium - grønn stær som skyldes nydannelse av blodårer i øyet
glaucoma simplex - grønn stær hvor man ikke finner noen sikker årsak til trykkstigning i øyet (nå erstattet av "primært åpenvinklet glaukom")

H

hyfema - blodansamling i øyets forkammer
hypermetropi - langsynthet
hyperfori - latent skjeling, øyets akse beveger seg oppover i forhold til det andre øyets akse når det er i likevektstilstand
hypofori - latent skjeling, øyets akse beveger seg nedover i forhold til det andre øyets akse når det er i likevektstilstand


 

I

intrabulbær - inni øyet 
iridektomi - operasjon for å minske trykk, eventuelt unngå trykkstigning i øyet, der man tar bort en bit av regnbuehinnen 
iridocyklitt - betennelse i regnbuehinnen og strålelegemet
iris - regnbuehinnen
Ishiharas tavler - plansjer for fargesansunderskelse


 

K

katarakt - grå stær
keratektomi - kirurgisk fjerning av en del av hornhinnen
keratitt - betennelse i hornhinnen
keratoplastikk - hornhinnetransplantasjon
keratoprotese - kunstig hornhinne 


 

L

Langes lampe - spes. lampe for gjennomlysning av øyet ved f.eks. mistanke om svulst i øyet
lesetillegg - nærtillegg, forskjellen i styrke mellom lese- og avstandsbrillen
limbus - rand (overgang mellom hornhinne og senehinne)


 

M

macula - flekk
macula corneae - flekk på hornhinnen
macula lutea - den gule flekk, den sentrale delen av netthinnen, stedet for det skarpeste syn, sentralsynet eller tappsynet
mydriatikum - middel som får pupillen til å utvide seg
myopi - nærsynthet

N

nattsyn - evnen til å se i svak belysning
neuritis optica - betennelse i synsnerven 
nystagmus - hurtige, uvilkårlige, ensartede øyebevegelser


 

O

o.d. - oculus dexter, høyre øye
o.s. - oculus sinister, venstre øye
o.u. - oculus uterque, begge øyne
oculentum - øyesalve
oculus - øye
oftalmolog - lege som er spesialist i øyesykdommer
oftalmologi - læren om øyesykdommer
oftalmoskop - instrument for å se på øyets indre gjennom pupillen 
optikk - læren om lyset og synet
orbita - øyehulen
ortoptist - person som er utdannet for å behandle skjeling og sviktende samordning av synet og øynenes bevegelser


 

P

palpebra - øyelokk
papillen - synsnervehodet
perimetri - undersøkelse av synsfeltet
poliklinikk - institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehus, oftest tilsluttet sykehusene 
prismeglass - briller med spesielt slipte linser for å korrigere visse typer skjeling
proptose - utstående øye
pseudophakos - kunstig linse
pterygium - fortykkelse av øyets bindehinne som kan vokse inn på hornhinnen 
ptosis - nedhengende øyelokk
punctum lacrimale - tårepunktet
pupillereflekser - sammentrekning av pupillen ved belysning

R

refraksjon - lysbryting
refraksjonsanomali - feil i øyets brytning 
retina - netthinnen
retrobulbær anestesi - bedøvelse som anbringes bak øyet, vanlig bedøvelsesmåte ved øyeoperasjoner


 

S

Schirmers prøve - undersøkelse (ved hjelp av en filterpapirremse) av evnen til å danne tårevæske
sclera - senehinnen
scleritt - betennelse i senehinnen
skiaskopi = retinoskopi - metode til objektiv bestemmelse av øyets brytning
skotopisk syn - synet i sterkt nedsatt belysning, dvs. stavsynet
spaltelampe - kraftig lyskilde som sender lys skrått inn i øyet gjennom en smal spalte i kombinasjon med et mikroskop, brukes til undersøkelse av øyet
stenopeisk hull - lite hull i prøvebrille som brukes ved synsfelttesting 
stereopsis - dybdesyn 
strabisme - skjeling
supercilium - øyebryn
symblefaron - sammenvoksing mellom øyelokket og øyeeplet
synsakse - en tenkt forbindelseslinje mellom den gule flekken på netthinnen og den gjenstanden som fikseres 
synsfelt - det område man kan se når både øyne og hode holdes i ro

T

Tenons kapsel - kraftig bindevevskapsel som omslutter øyet
tonometer - instrument til måling av trykk (i øyet)
trichiasis - øyevipper som vokser feil slik at de irriterer hornhinnen 


 

U

uvea - fellesbetegnelse for regnbuehinnen, strålelegemet og årehinnen
uveitis - betennelse i uvea


 

V

visus - synsstyrke


 

Z

zonula zinni - zonulatråder, fine tråder som holder linsen i øyet på plass


 

Ø

øyelameller - små skiver som inneholder medikamenter (plasseres innenfor nedre øyelokk)

Sist oppdatert 07.06.2016