Informasjon til barn- unge og foreldre

Smertestillende til barn og unge etter en operasjon- brukerveiledning

Her presenteres informasjon om ulike smertestillende som kan være forskrevet til barn og unge under 18 år, etter operasjon. Informasjonen er ment å fortelle hva som kan kombineres etter anbefaling av lege og hvilke legemidler som ikke skal brukes samtidig.   Dersom du bruke andre legemidler fra før, fortell dette til legen som opererte deg.

 1. Det er viktig at du følger legens anvisning for smertelindring.  
 2. Det er viktig å vite at styrken og mengden du kan ta/skal følge beregnes etter alder og noen ganger vekt.  ​

Paracetamol er som regel førstevalget av smertestillende som legen anbefaler deg å bruke etter operasjon. Paracetamol er et legemiddel som har smertestillende og febernedsettende effekt. Brukes anbefalt mengde og til korttidsbruk, har paracetamol få bivirkninger. Ved noen sykdommer skal ikke barn og unge bruke paracetamol, legen som opererte deg vil gi beskjed om dette gjelder deg.  

Paracetamol er selve virkestoffet og selges under flere handelsnavn, for eksempel Panodil, Paracet og Pinex 
Andre preparater som inneholder kun paracetamol:  Paracetamol©, Pamol©, Paramax©  

Paracetamol finnes som tabletter, kapseler, brusetabletter, smeltetabletter, pulver i doseposer (granulat), mikstur eller stikkpiller. Du velger selv hvilken form som passer deg best. Det er greit å kjenne til at noen barn og unge har noe dårligere effekt av stikkpiller enn ved å ta paracetamol via munnen.  

NB: Det er svært viktig at dersom man bruker ulike legemidler inneholder paracetamol samtidig, så må ikke totalt mengde paracetamol overskrides. Les mer i pakningsvedlegget eller i Felleskatalogen sin nettsiden for pasienter. ​​

Tabeletter-barn_paracet.png


NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske midler) er en forkortelse som brukes om en gruppe av legemidler som har betennelsesdempende og smertestillende effekt. De mest brukte NSAID er ibuprofen og diclofenak. Ofte brukes en kombinasjon av paracetamol og NSAID. Ibuprofen er mest vanlig å bruke for både barn og unge etter operasjon når paracetamol ikke er tilstrekkelig som smertelindring.  

Brukes anbefalt mengde og til korttidsbruk, har ibuprofen få bivirkninger. Ved noen sykdommer skal ikke barn og unge bruke ibuprofen, legen som opererte deg vil gi beskjed om dette gjelder deg.  

Noen NSAID er reseptfrie, andre reseptpliktige (legen må skrive resept til deg som du kan hente ut på apoteket).

Det er svært viktig at man ikke bruker ulike NSAID samtidig.  

 • Ibuprofen er selve virkestoffet og selges under flere handelsnavn, for eksempel Ibux©, Nurofen© og Ibumetin©. ​Andre preparater som inneholder kun ibuprofen: Ibumax©,  Brufen retard©,  Ibuprofen© 

 • Diklofenac er selve virkestoffet og selges under flere handelsnavn, for eksempel Voltaren© og Cataflam©: 
  Andre preparater som inneholder kun diklofenak:  ​Diklofenak©, Dicuno©, Diclofenac©, Modifenac©, Voltarol© ​

NSAID finnes som tabletter, depotabletter, stikkpiller, mikstur (kun ibuprofen) og kapsler (kun ibuprofen). Du velger selv hvilken form som passer deg best. Flere krever resept fra legen som opererte deg. 

Har man brukt en kombinasjon av paracetamol og ibuprofen eller diklofenak, skal man som hovedregel redusere og slutte med ibuprofen eller diklofenak før paracetamol.  

Smertestillende-barn-ibux.png


voltaren_rekke_barn.png


I noen tilfeller er det forventet mer smerter enn det paracetamol og NSAID klarer å dekke. For noen ungdom vil da legen som opererte skrive resept på smertestillende som Altermol©/Pinex Forte©/Paralgin Forte© for moderate til sterke smerter. Disse legemidlene inneholder to virkestoff: paracetamol og kodein.  

Det er svært viktig at dersom man bruker ulike legemidler som inneholder paracetamol samtidig, så må ikke totalt mengde paracetamol overskrides.  


Viser til et veiledende eksempel for bruk: 
Vilde 14 år kan bruke 750 mg paracetamol inntil 4 ganger i døgnet (på 24 timer). Legen har skrevet resept og informert om at hun kan ta en tablett Pinex Forte (1 tablett inneholder 500 mg paracetamol) inntil 4 ganger i døgnet, dersom hun ikke har nok smertestillende effekt av paracetamol. Vilde kan da forsøke en av de ulike kombinasjoner som vist under:  


 • 1 tablett Pinex Forte + ½ tablett paracetamol á 500 mg (500mg+ 250 mg=750 mg paracetamol) 
 • ½ tablett Pinex Forte + 1 tablett paracetamol á 500 mg (500mg+ 250 mg=750 mg paracetamol) 
 • 1 og ½ tablett paracetamol á 500 mg (500mg+ 250 mg=750 mg paracetamol) 


Har man brukt en kombinasjon av sterke smertestillende, paracetamol og/eller NSAID (eks Ibuprofen), skal man i første omgang redusere og slutte med den sterke smertestillende. Punktene over beskriver anbefaling for nedtrapping av Altermol©/Pinex Forte©/Paralgin Forte©. 

Selv ved korttidsbruk har Pinex Forte©/Altermol©/Paralgin Forte© en rekke vanlige bivirkninger, for eksempel forstoppelse (treg mage med faste og harde avføringsklumper), tretthet, kvalme og økt svetting. Det er viktig å forebygge forstoppelse ved inntak av mat som gir tynnere avføring og gir mer fart i tarmsystemet og/eller avføringsmidler i kombinasjon med rikelig drikke.  

Pinex Forte©/Altermol©/Paralgin Forte© er avhengighetsdannende. Det betyr at når legemiddelet brukes jevnlig over tid lett kan føre til tilvenning og kan skape avhengighet.  

NB: Kodein må omdannes for å gi smertelindring. Siden barn har varierende evne til å omdanne kodein, skal ikke Pinex Forte©/Altermol ©/Paralgin Forte© brukes til barn under 12 år.   I noen tilfeller er det forventet mer smerter enn det paracetamol og NAIDS klarer å dekke. For noen ungdom vil da legen som opererte skrive resept på smertestillende som inneholder virkestoffet tramadol for moderate til sterke smerter. Tramadol finnes blant annet som vanlige kapsler og selges under handelsnavn Nobligan© og Tramadol©. 

Viser til et veiledende eksempel for bruk: 

Legen har skrevet resept til Herman 17 år. Hermans vekt er 78 kg. I følge resepten kan han bruke 1-2 tabletter (50-100mg) Nobligan inntil 3 ganger i døgnet ved sterke gjennombruddssmerter hvor han ikke har tilstrekkelig effekt av paracetamol 1 gram (1000 mg) og ibuprofen 400 mg.   

Her kan man da forsøke en av de ulike kombinasjonene vist under: 

 • 1 tablett Nobligan 50 mg + 2 tabletter paracetamol 500 mg + 1 tablett ibuprofen 400 mg  
 • 2 tabletter Nobligan 50 mg + 2 tabletter paracetamol 500 mg + 1 tablett ibuprofen 400 mg 
 • Dosen med paracetamol og ibuprofen beholdes.  
Har man brukt en kombinasjon av sterke smertestillende, paracetamol og/eller NSAID (eks ibuprofen), skal man i første omgang redusere og slutte med den sterke smertestillende.  

Selv ved korttidsbruk har tramadol en rekke vanlige bivirkninger – kvalme, svimmelhet, forstoppelse (treg mage med faste og harde avføringsklumper), munntørrhet, oppkast, hodepine, tretthet og svetting. Det er viktig å forebygge forstoppelse ved inntak av mat som gir tynnere avføring og gir mer fart i tarmsystemet og/eller avføringsmidler i kombinasjon med rikelig drikke.  

Tramadol er avhengighetsdannende. Det betyr at når legemiddelet brukes jevnlig over tid lett kan føre til tilvenning og kan skape avhengighet. 

NB: Tramadol må omdannes i kroppen for å gi smertelindring. SIden barn har varierende evne til å omdanne tramadol, skal ikke Nobligan eller Tramadol brukes til barn under 12 år.​   


Her presenteres en nedtrappingsplan fra sterke depottabletter med morfin (eks. Dolcontin© eller Malfin©), og over til Pinex forte/Altermol/Paralgin forte eller Tramadol/Nobligan. 

Sterke smertestillende legemidler som morfin er svært avhengighetsdannende. Det betyr at når legemidlene brukes jevnlig over tid lett kan føre til tilvenning og skaper avhengighet.  

Hvis ikke smertestillende legemidler som Tramadol/Nobligan eller Pinex Forte/Altermol/Paralgin Forte gir tilstrekkelig smertelindring etter operasjon hos ungdom, kan det være aktuelt å behandle smertene med morfin depottabletter. Morfin er et smertestillende legemiddel som brukes mot sterke smerter. Morfin finnes blant annet som depottabletter. Depottabletter er laget slik at virkestoffet avgis litt etter litt slik at man får en jevn virkning over lengre tid.  

 • NB: Depottablettene må ikke deles eller knuses.  
 • Morfin depottabletter doseres til fast tidspunkt to ganger i døgnet, med 12 timers mellomrom.  
 • Morfin depottabletter selges under handelsnavn Dolcontin© og Malfin© depottabletter. 

Selv ved korttidsbruk har sterke smertestillende som morfin en rekke vanlige bivirkninger – kvalme, forstoppelse (treg mage med faste og harde avføringsklumper), munntørrhet, oppkast, svakhet, kraftløshet, konstant tretthet, utmattethet, uvel, utilpass, sykdomsfølelse, kløe, utslett, hodepine, overdrevet svetting, døsighet, lett grad av redusert bevissthet, svimmelhet, forvirring, redusert appetitt. Det er viktig å forebygge forstoppelse ved inntak av mat som gir tynnere avføring og gir mer fart i tarmsystemet og/eller avføringsmidler i kombinasjon med rikelig drikke.  

Nedtrappingsplan: 

 • Morfin depottablett + paracetamol evt. + ibuprofen 
 • kl. 08 - morfin depottablett. Paracetamol og evt. ibuprofen doseres etter anbefalt intervall som avtalt med legen. 
 • kl. 20 – paracetamol med kodein (eks Pinex Forte©) eller tramadol og evt. ibuprofen doseres etter anbefalt intervall som avtalt med legen. Følg videre nedtrapping for Pinex forte©/Altermol©/Paralgin forte©.  ​


 


​Du finner mer informasjon om dosering og maksimal dose for de ulike legemidlene i Felleskatalogen.​
Sist oppdatert 17.08.2023