Tegning av en jente som vinker

Enkeljympa med Friskis & Svettis

Enkeljympa er trening og bevegelse til musikk for ungdom og unge voksne med utviklingshemning i gymsalen på Energisenteret. Alle deltar ut i fra egne forutsetninger.

Enkeljympa

Mandager kl. 18:00-19:00

 

Enkeljympa med Friskis & Svettis

Enkeljympa er kondisjons- og styrketrening tilpasset ungdom og unge voksne som har en utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser. Aktiviteten er bevegelse til musikk. De som har behov, har med egen ledsager på trening.

Alle er velkommen til å komme på en prøvetrening og se om det er noe for seg. Du behøver ikke melde deg på til dette. En må vere medlem i idrettslaget Friskis & Svettis for å kunne delta videre. Du finner informasjon om medlemskap på nettsidene til Friskis & Svettis, som videre hjelper deg med innmelding om dette blir aktuelt.

 

Gymsalen finner du i Glasblokkene 1-4, blokk 2, etasje U1. Det er inngang både i etasje U1 og etasje 1.

Friskis og Svettis

Cathrine Nøttingnes

924 44 142

Energisenteret for barn og unge

energisenteret@helse-bergen.no
Sist oppdatert 24.05.2024