En jente som klatrer på en klatrevegg

Energisenteret for barn og unge

Er du nysgjerrig på hva Energisenteret for barn og unge egentlig er? Her finner du informasjon om Energisenteret for barn og unge sine mål og visjoner, samt mer informasjon om hvordan senteret er organisert og senteret sin historie.

Energisenteret for barn og unge

Energisenteret for barn og unge skal legge til rette for at barn og unge med særskilte behov skal få oppleve mestring, aktivitetsglede og sosialt fellesskap på lik linje som andre barn. 

Mestring og fellesskap

Fysisk aktivitet er gunstig for helsen vår og kan bidra til sosialt fellesskap, mestring og trivsel, noe som er helt sentralt for opplevelse av egenverdi, mening og økt livskvalitet.

Samhandling og koordinering

Sentralt i Energisenteret er brukarmedvirkning og dette foregår blant annet gjennom Ungdomsrådet i Helse Bergen, der ungdom jobbar aktivit med å gjøre sykehuset til en bedre plass for barn og unge.

Energisenteret har også et tett samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen og legger til rette for at studentar skal få god og faglig praksis. Studentar bidrar og til utvikling i senteret ved å bistå i prosjekter, oppgaver og forskning.​

Energisenteret er for alle barn og ungdom 0-25 år som er tilknyttet til sykehuset, uavhengig av deres sykdomsdiagnose eller tilhørighet. De kan være tilknyttet poliklinikk, via sengepost eller som pårørende.

Alle behandlere som har pasienter mellom 0-25 år, kan bruke arealene på senteret som en del av utredning eller behandling for aktuelle pasienter.

Energisenteret jobber på tvers av sykehuset sine klinikker og på tvers av nivå og organisasjoner i og utenfor helse- og omsorgstjenesten. Energisenteret er opptatt av overgangen mellom behandlingssteder, internt på sykehuset eller mellom sykehus og hjemsted.​

Avdelinger som er tilknyttet Energisenteret

 • Barne- og ungdomsklinikken
 • Ortopedisk klinikk
 • Sykehusskolen
 • Psykisk helsevern for barn og unge
 • Medisinsk avdeling
 • Fysioterapiavdelingen 
 • HABU (Habiliteringstjenesten for barn og unge)

Hven jobber i Energisenteret

 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Sykepleiere
 • Leger
 • Pedagoger
 • Miljøterapeuter
 • Vernepleiere
 • Studenter
 • Merkantile
 • Renholdere

I desember 2017 sto første byggetrinn av det nye Barne- og ungdomssykehuset på Haukeland klart, også kalt Glasblokkene 1-4. I hjertet av Glasblokkene 1-4 finner du Energisenteret for barn og unge. Energisenteret består av hele etasje U1 og etasje 1av bygget. Her finner du blant annet 2 basseng, en stor gymsal med blant annet klatrevegg og egen kino, trenings- og behandlingsrom og spesiallaboratorium for testing av hjerte og lunge og gangfunksjon. Energisenteret er Helse Bergen sitt felleseie for pasientar og pårørende mellom 0-25 år og er unikt i Norge.

​Barne- og ungdomssykehuset starta med byggeprosessen i 2011, der byggetrinn 1 sto ferdig i 2017 og der byggetrinn 2, Glasblokkene 5-8, var ferdig høsten 2023. Nå er all behandling av barn og unge som skjer på Haukeland, både innan psykiatri og somatikk, samlet i ett stort barne- og ungdomssykehus.


Energisenteret for barn og unge

energisenteret@helse-bergen.no
Sist oppdatert 24.05.2024