Grafisk brukergrensesnitt

Aktivitet i gymsalen med Psykiatrialliansen

Hver mandag og torsdag har Psykiatrialliansen aktivitet for ungdom 13-18 år i gymsalen på Energisenteret kl. 19:00-20:30.

Aktivitet i gymsalen med Psykiatrialliansen

Mandager kl. 19:00-20:30

Torsdager kl. 19:00-20:30

 

Psykiatrialliansen

Aktiviteten er for ungdom i alderen ca 13-18 år, men så lenge ungdommen selv føler de passer inn, er det ikke så viktig om de er 12 eller 20 år. 

Tilbudet er for ungdommer med psykisk sykdom, som opplever ensomhet eller faller utenfor annen idrett. På våre treninger er alle velkommen og treningen er åpen for alle ungdommer som ønsker en aktivitet på ettermiddagen. Det er også lov til å invitere med seg venner og familie på trening!

Aktivitetene varierer og  kan for eksempel være ballspill, frilek, organisert idrett eller klatring i klatrevegg. Trenerne er trygge og fleksible voksne som tilpasser hver trening  ut fra deltakerne som kommer, med fokus på mestring, lek og moro.

Aktiviteten er gratis. Påmelding foregår via lenke på facebooksiden eller ved å sende sms/ringe. Sjekk også Facebooksiden for oppdaterte treningstider.

 

Gymsalen finner du i Glasblokkene 1-4, blokk 2, etasje U1. Det er inngang både i etasje U1 og etasje 1.

Energisenteret for barn og unge

energisenteret@helse-bergen.no
Sist oppdatert 24.05.2024